Най-нови документи

Някои от тези документи може да не са налични на Вашия език, но в такъв случай автоматично ще Ви бъде предложена друга езикова версия. Появява се икона, представляваща предложената езикова версия. (e.g.: FR ).

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0569/2018, внесена от X.X., с полско гражданство, относно задържането на полски политик

27-11-2020 PETI_CM(2019)641188 PE641.188v02-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 1152/2018, внесена от Ференц Тибор Жак, с унгарско гражданство, относно предполагаемото отстъпление в усилията за опазване на околната среда и защита на природата в Унгария

27-11-2020 PETI_CM(2020)650592 PE650.592v02-00 PETI

COMMUNICATION AUX MEMBRES Pétition nº 1194/2019, présentée par Lazaros Kikidis, de nationalité grecque, sur l’exclusion des diplômés des centres d’enseignement supérieur collaborant avec les universités de l’Union FR

27-11-2020 PETI_CM(2020)661789 PE661.789v01-00 PETI

DRAFT AGENDA - Wednesday, 2 December 2020 EN

26-11-2020 PETI_OJ(2020)12-02_1 PE661.807v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 1236/2019, внесена от Иржи Возак, с чешко гражданство, от името на Liberecký kraj, относно опасността от загуба на питейна вода в област Либерец (Чешката република) поради разширяването на мина за кафяви въглища в Туров (Полша)

25-11-2020 PETI_CM(2020)650612 PE650.612v02-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0250/2020 by Daniela Peters (German) on the impact of using phosphorus as a fertiliser EN

23-11-2020 PETI_CM(2020)660225 PE660.225v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0159/2020, внесена от Антонио Кахиде Серано, с испанско гражданство, от името на Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común de Tameiga, относно общия градоустройствен план на Мос, Понтеведра, Галисия

20-11-2020 PETI_CM(2020)658947 PE658.947v02-00 PETI

AMENDMENTS 1 - 24 - Draft mission report following the Fact Finding Mission to Bulgaria on 24-26 February 2020 EN

20-11-2020 PETI_AM(2020)660162 PE660.162v01-00 PETI
Dolors MONTSERRAT

MINUTES - Wednesday, 28 October 2020 - Thursday, 29 October 2020 EN

19-11-2020 PETI_PV(2020)10-28-1 PE660.159v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0087/2020 by Soranib Nathali Hernández De Deffendini (Spanish) on an alleged breach of the Council Decision (CFSP) of November 13, 2017 regarding restrictive measures in view of the situation in Venezuela Petition No 0149/2020 by Roberto Mansilla (Spanish), on behalf of the Foro Ciudadano España Constitucional, on a possible breach of Council Regulation (EU) 2017/2063 concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela Petition No 0289/2020 by J.J.R.F. (Portuguese) on a possible breach of Council Regulation (EU) 2017/2063 of 13 November 2017 concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela EN

19-11-2020 PETI_CM(2020)660224 PE660.224v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0493/2020 by Manuela Niza-Ribeiro (Portuguese) on protecting people in the refugee camps during the COVID-19 pandemic EN

19-11-2020 PETI_CM(2020)660226 PE660.226v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0504/2020 by Elena Alquati (Italian), on behalf of the Ordine dell’Universo (‘Order of the Universe’) on support of healthy and environmentally friendly food systems and lifestyles EN

19-11-2020 PETI_CM(2020)660227 PE660.227v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0511/2020 by X. E. P. (Spanish), on behalf of the Montescola Foundation, on pollution from the tin and tungsten mine of Santa Comba (Galicia) EN

19-11-2020 PETI_CM(2020)660228 PE660.228v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0594/2019, внесена от B.E., с германско гражданство, подкрепена от шест подписа, относно международното отвличане на деца в Япония

16-11-2020 PETI_CM(2020)648546 PE648.546v02-00 PETI

Petition 0539/2020, by N.P. (Indian) on refusing entry to third country nationals possessing long-term residence permits in Hungary EN

13-11-2020 PETI_CM(2020)660229 PE660.229v01-00 PETI

Petition 0571/2020, by M.V. (Maltese) on discrimination with regard to European Union Aviation Safety Agency (EASA) colour vision regulations EN

13-11-2020 PETI_CM(2020)660230 PE660.230v01-00 PETI

Petition 0587/2020, by Bernd Asel (German) on the withdrawal from consumer credit agreements EN

13-11-2020 PETI_CM(2020)660231 PE660.231v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 1328/2019 by Jānis Kuzins (Latvian), on behalf of SDK Dzimtene, on purging the Baltic Sea from chemical weapons Petition No 0406/2020 by Nélia Pinto (Portuguese) on chemical residues from ancient World War shells in the Baltic Sea EN

12-11-2020 PETI_CM(2020)658942 PE658.942v02-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0367/2020 by Bert Vanhelmont (Belgian) on the legal status of euro banknotes and coins EN

12-11-2020 PETI_CM(2020)658960 PE658.960v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition 0883/2019 by Thomas Huber (German), on the abolition of subsidies for the cultivation of maize for biogas production EN

11-11-2020 PETI_CM(2020)660221 PE660.221v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0057/2020 by D.B. (German) on preventing extinction of bees EN

11-11-2020 PETI_CM(2020)660222 PE660.222v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0063/2020 by Jonathan Apple (British) on ineffective access to justice in the EU EN

11-11-2020 PETI_CM(2020)660223 PE660.223v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0644/2020 by A.T.L. (German) on consumer protection in the field of food product EN

11-11-2020 PETI_CM(2020)660232 PE660.232v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0647/2020 by M.F. (German) on a zero rating ban EN

11-11-2020 PETI_CM(2020)660234 PE660.234v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 1122/2018, внесена от Ф.Ч., с италианско гражданство, относно изменения на правилника за движение по пътищата на Италия относно използването на регистрирани в чужбина превозни средства Петиция № 1159/2018, внесена от Юлиан Серджиу Георге, с румънско гражданство, относно неотдавнашните изменения в италианския правилник за движение по пътищата във връзка с използването на регистрирани в чужбина превозни средства Петиция № 0907/2019, внесена от Паоло Калци, с италианско гражданство, относно промени в италианския Кодекс за движение по магистралите, за които се твърди, че са несъвместими със свободното движение на хора в Европейския съюз

10-11-2020 PETI_CM(2019)639729 PE639.729v02-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0306/2020, внесена от Сол Гарсия Ромеу, с испанско гражданство, относно замърсяване в „Табарка“

09-11-2020 PETI_CM(2020)658956 PE658.956v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0339/2020, внесена от T.P., с гръцко гражданство, относно прилагането на Директива 77/249/ЕИО на Съвета за улесняване на ефективното упражняване от адвокатите на свободата на предоставяне на услуги

09-11-2020 PETI_CM(2020)658958 PE658.958v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0358/2020, внесена от Марио Кардарели, с италианско гражданство, относно извънредни мерки на бюджетната политика за непредвидени/неизбежни събития (Covid-19)

09-11-2020 PETI_CM(2020)658959 PE658.959v01-00 PETI

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 131 - Проект на доклад Дейността на Европейския омбудсман – годишен доклад за 2019 г.

09-11-2020 PETI_AM(2020)660192 PE660.192v02-00 PETI
Sylvie GUILLAUME

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 56 - Проект на становище Прилагане на Директива 2000/78/ЕО на Съвета за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите с оглед на Конвенцията за правата на хората с увреждания

09-11-2020 PETI_AM(2020)660193 PE660.193v01-00 PETI
Demetris PAPADAKIS

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0315/2020 by Laimis Abromaitis (Lithuanian) on the instalment of virus sterilizing devices in public transport and crowded places EN

06-11-2020 PETI_CM(2020)658957 PE658.957v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0296/2020, внесена от M.G., с италианско гражданство, от името на градския съвет на Брунико, относно възможно увреждане на здравето чрез новата технология за мобилни комуникации 5G

05-11-2020 PETI_CM(2020)658955 PE658.955v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0591/2019, внесена от Ги Фромон, с френско гражданство, относно работното време, наложено на професионалните пожарникари, и възможното нарушаване на законодателството на ЕС

04-11-2020 PETI_CM(2020)650595 PE650.595v02-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0388/2020 by Renata Sutor (Polish) on solidarity and mutual assistance in fighting consequences of COVID-19 pandemic in the EU EN

04-11-2020 PETI_CM(2020)660091 PE660.091v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0543/2020 by Francisco Almoguera Haro (Spanish) on irregularities at the Spanish National Radio and Television Corporation (CRTVE) EN

04-11-2020 PETI_CM(2020)660092 PE660.092v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 0563/2020 by Janne Kananen (Finnish) on the simplification of the European Citizens’ Initiative EN

04-11-2020 PETI_CM(2020)660093 PE660.093v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition 0582/2020 by P.O.S. (Spanish) on a plan to eliminate contamination by lindane in Spain and throughout the EU EN

04-11-2020 PETI_CM(2020)660094 PE660.094v01-00 PETI

СТАНОВИЩЕ относно „Турция – годишен доклад за напредъка (2019 г. и 2020 г.)“

29-10-2020 PETI_AD(2020)648437 PE648.437v02-00 PETI
Emmanouil FRAGKOS

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 1162/2019, внесена от Рената Сутор, с полско гражданство, относно изменения в законодателството на ЕС

21-10-2020 PETI_CM(2020)658939 PE658.939v01-00 PETI

NOTICE TO MEMBERS Petition No 1166/2019 by J.R. (German) on the application of the same restrictions to motorcycles as apply to other motor vehicles EN

21-10-2020 PETI_CM(2020)658940 PE658.940v01-00 PETI

COMUNICAZIONE AI MEMBRI Petizione n. 1241/2019, presentata da Pablo Taboada Eiras, cittadino spagnolo, a nome di "Enfermeras eventuais en loita" sulla situazione degli infermieri con contratti a tempo determinato IT

21-10-2020 PETI_CM(2020)658941 PE658.941v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0664/2019, внесена от Ермано Де Кино, с италианско гражданство, относно загубите, понесени от неговото стопанство поради мерки, противоречащи на европейското законодателство

20-10-2020 PETI_CM(2020)658936 PE658.936v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 1005/2019, внесена от E.В.П., с италианско гражданство, от името на Comitato Basta Ampliarimi centri commerciali Carugate, подкрепена от 91 подписа, относно протест срещу разширяването на търговския център „Carosello di Carugate“ в Италия

20-10-2020 PETI_CM(2020)658937 PE658.937v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 1154/2019, внесена от Флавио Миконо, с италианско гражданство, относно изчисляването на финансовите разходи в резултат от спреда между италианските и германските 10-годишни облигации

20-10-2020 PETI_CM(2020)658938 PE658.938v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0688/2019, внесена от A. Т., с френско гражданство, относно трудности във връзка с приемането на квалификацията му като преподавател по италиански език за чужденци

16-10-2020 PETI_CM(2020)650420 PE650.420v02-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0021/2020 от Габор Чордаш, с унгарско гражданство, относно забрана за рекламиране на алкохол в ЕС

16-10-2020 PETI_CM(2020)658943 PE658.943v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0053/2020, внесена от Едуардо Прието Гараита, с испанско гражданство, относно дискриминация срещу хората с увреждания от страна на Университета на Страната на баските

16-10-2020 PETI_CM(2020)658944 PE658.944v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0061/2020, внесена от T.P., с германско гражданство, относно задължителното етикетиране на кожата

16-10-2020 PETI_CM(2020)658945 PE658.945v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0134/2020, внесена от K.K., с полско гражданство, относно предполагаема липса на обществена консултация и въздействието върху околната среда, произтичащо от новото летище, което ще бъде построено от полското правителство

16-10-2020 PETI_CM(2020)658946 PE658.946v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0173/2020, внесена от I.C., с румънско гражданство, относно „данъка върху кислорода“ и замърсяване на въздуха в Букурещ

16-10-2020 PETI_CM(2020)658948 PE658.948v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0404/2020, внесена от H.M., с полско гражданство, относно предполагаемо нарушение на законодателството на ЕС, свързано с „Натура 2000“, и заплаха за местообитанията на редки видове скален орел в масива Mała Barania (Полша)

16-10-2020 PETI_CM(2020)658961 PE658.961v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0408/2020, внесена от Кристина Станчука, с румънско гражданство, относно незаконен дърводобив в Румъния

16-10-2020 PETI_CM(2020)658962 PE658.962v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0409/2020, внесена от Петре Ремус, с румънско гражданство, относно разрешаването на проблема с критичното замърсяване на въздуха в Букурещ и съседните райони

16-10-2020 PETI_CM(2020)658963 PE658.963v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0410/2020, внесена от P. O. S., с испанско гражданство, относно третирането на домашните любимци в Европейския съюз по време на пандемията от COVID-19

16-10-2020 PETI_CM(2020)658964 PE658.964v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0421/2020, внесена от Джонатан Леви, с американско гражданство, относно необходимостта от създаване на фонд от криптоактиви за жертвите на криптопрестъпления

16-10-2020 PETI_CM(2020)658965 PE658.965v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0477/2020, внесена от E.K., с белгийско гражданство, относно прекомерните административни разходи, налагани от Bpost, в рамките на процедурата за митническо оформяне

16-10-2020 PETI_CM(2020)658966 PE658.966v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0513/2020, внесена от G. K., с унгарско гражданство, относно установяване на отговорността на Световната здравна организация за пандемията от COVID-19

15-10-2020 PETI_CM(2020)658969 PE658.969v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0532/2020, внесена от P.O.S., с испанско гражданство, относно дивите птици: тяхното положение, лова им и търговията с тях

15-10-2020 PETI_CM(2020)658970 PE658.970v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0556/2020, внесена от Лукас Микалеф, с малтийско гражданство, от името на Федерацията за лов и опазване на природата Малта (FKNK), относно наказателно производство, започнато от неправителствената организация „Бърдлайф Малта“ срещу 6000 лицензирани ловци

15-10-2020 PETI_CM(2020)658972 PE658.972v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0558/2020, внесена от B.E, с румънско гражданство, относно намаляването на зелените площи в Букурещ, Румъния

15-10-2020 PETI_CM(2020)658973 PE658.973v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0572/2020, внесена от T.M., с германско гражданство, относно отчитането на периодите за гледане на деца в други държави членки съгласно решението на Съда на Европейския съюз по делото Reichel-Albert

15-10-2020 PETI_CM(2020)658974 PE658.974v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0612/2020, внесена от R.L., с латвийско гражданство, от името на Latvijas bezdarbnieku un darba meklētāju interešu aizstāvības biedrība (LBDMIAB) относно разработването на законодателство на ЕС в случай на епидемии и избягване на нарушаването на правата на човека

15-10-2020 PETI_CM(2020)658975 PE658.975v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0482/2020, внесена от M.B., с австрийско гражданство, относно различните видове европейски системи за измерване на нитрати Петиция № 0490/2020, внесена от E.W., с австрийско гражданство, относно различните видове европейски системи за измерване на нитрати Петиция № 0491/2020, внесена от C.R., с германско гражданство, подписана от 17 други лица, относно различните видове европейски системи за измерване на нитрати Петиция № 0499/2020, внесена от Кристоф Кристенсен, с германско гражданство, относно различните видове европейски системи за измерване на нитрати Петиция № 0535/2020, внесена от K.E., с германско гражданство, относно различните видове европейски системи за измерване на нитрати

15-10-2020 PETI_CM(2020)658976 PE658.976v02-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0180/2020, внесена от Енрике Гаучия Трухильо, с испанско гражданство, относно призив за равни социални обезщетения, независимо от степента на увреждане

14-10-2020 PETI_CM(2020)657112 PE657.112v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0169/2020, внесена от M.N., с германско гражданство, относно увеличаването на конкуренцията в платформите на социалните медии

14-10-2020 PETI_CM(2020)657113 PE657.113v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0160/2020, внесена от Марти Хумпи, с финландско гражданство, относно нарушаване на правната защита във Финландия

14-10-2020 PETI_CM(2020)657114 PE657.114v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0189/2020, внесена от G. S. с германско гражданство, относно намаляването на шума в региона на Бургас

14-10-2020 PETI_CM(2020)658949 PE658.949v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0219/2020, внесена от Рафал Роговски, с полско гражданство, от името на Сдружение „Съседи за град Весола“, относно проект за изграждане на източен участък от околовръстния път на Варшава

14-10-2020 PETI_CM(2020)658950 PE658.950v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0221/2020, внесена от Франц Кламлер, с австрийско гражданство, от името на „Schutzgemeinschaft Lengau“, относно проект за пътно строителство, който представлява заплаха за защитените съгласно Директивата за местообитанията пеперуди

14-10-2020 PETI_CM(2020)658951 PE658.951v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0224/2020, внесена от Йон Александру Хайдау, с румънско гражданство, относно увеличаване на замърсяването на въздуха в събота и неделя в Букурещ и Илфов, Румъния

14-10-2020 PETI_CM(2020)658952 PE658.952v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0251/2020, внесена от V.R.G., с испанско гражданство, от името на AGADEN (Asociación gaditana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza), относно изхвърлянето на непречистени отпадъчни води в зоната от значение за Общността „Estrecho Oriental“

14-10-2020 PETI_CM(2020)658953 PE658.953v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0278/2020, внесена от Хосе Алберто Пиментел Капоте, с испанско гражданство, от името на Mesa de la unidad Cubana, относно помощта за развитие за Куба

14-10-2020 PETI_CM(2020)658954 PE658.954v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0489/2020, внесена от V.O., с германско гражданство, относно по-голяма ангажираност на ЕС в Косово и Сърбия и относно избягването на замяната на земя между двете държави

14-10-2020 PETI_CM(2020)658967 PE658.967v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0506/2020, внесена от Алвин Мърсър, с ирландско гражданство, относно брокерите на договори за разлика, например Plus500, за които се твърди, че са в ущърб на потребителите

14-10-2020 PETI_CM(2020)658968 PE658.968v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0148/2020, внесена от L.C., с италианско гражданство, от името на GreenSando, относно искане за прекратяване на прекомерното земеползване в южната част на Милано.

13-10-2020 PETI_CM(2020)657115 PE657.115v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0144/2020, внесена от N.D., с хърватско гражданство, относно неетични практики в банковия сектор в Хърватия

13-10-2020 PETI_CM(2020)657116 PE657.116v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0127/2020, внесена от C.V.S., с британско гражданство, относно предполагаемо нарушение от страна на Германия на кодекса на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба

13-10-2020 PETI_CM(2020)657117 PE657.117v01-00 PETI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Петиция № 0124/2020, внесена от C.D’A., с италианско гражданство, от името на Доброволния граждански комитет срещу депото за отпадъци в бившата кариера Вити, както и от името на пет екологични асоциации, подкрепена от приблизително 18 подписа, протестираща срещу разрешаването на изграждане на депо за опасни отпадъци, включително азбест

13-10-2020 PETI_CM(2020)657118 PE657.118v01-00 PETI