O komisjach

Powitanie

ENVI Chair Pascal Canfin
ENVI Committee Chair © European Union 2019 - EP
Witamy na stronie internetowej komisji ENVI!

ENVI jest obecnie największą komisją w Parlamencie Europejskim - ma 88 członków. Jest to wyraźny sygnał wskazujący na to, że UE powinna podejmować szybsze działania i stawiać ambitniejsze cele w walce ze zmianą klimatu.

W trakcie bieżącej kadencji będziemy pracować nad stworzeniem ram legislacyjnych, które pomogą osiągnąć neutralność emisyjną w Europie do 2050 r. Będziemy dążyć do zaproponowania wszystkim Europejczykom ambitnego Zielonego Nowego Ładu, aby dokonać tak bardzo potrzebnego przejścia na bardziej ekologiczną gospodarkę. Zadbamy o to, by przejście to przebiegało w sposób uczciwy i sprawiedliwy, z korzyścią dla wszystkich obywateli.

Będziemy również kontynuować prace nad innymi priorytetami politycznymi, takimi jak: bioróżnorodność, gospodarka o obiegu zamkniętym, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo żywności, jakość powietrza i wody czy stosowanie substancji chemicznych i pestycydów. Będziemy też dokładnie kontrolować wdrażanie strategii politycznych, na które się zgodziliśmy.

Na tej stronie znajdą Państwo szereg informacji dotyczących naszej komisji. Moim priorytetem jest zapewnienie najwyższego stopnia przejrzystości, aby obywatele mogli lepiej zrozumieć naszą pracę i silniej się w nią zaangażować.

Pascal Canfin
Lista kontaktów

Linki