Please fill this field

O nás

Privítanie

ENVI Chair Pascal Canfin ENVI Chair Pascal Canfin
ENVI Committee Chair © European Union 2019 - EP
Vitajte na webovom sídle výboru ENVI.

Výbor ENVI má 81 poslancov a v súčasnosti je najväčším výborom v Európskom parlamente. Predstavuje tak silný symbol a jasný signál poukazujúci na to, že je potrebné, aby EÚ v boji proti zmene klímy napredovala rýchlejšie a s väčšími ambíciami.

Počas tohto volebného obdobia budeme pracovať na vytvorení legislatívneho rámca na dosiahnutie uhlíkovej neutrality v Európe do roku 2050. Budeme presadzovať ambiciózny Zelený pakt určený všetkým európskym občanom na dosiahnutie tak potrebného prechodu na ekologickejšie hospodárstvo. Zaručíme, aby bol tento prechod spravodlivý a v prospech všetkých občanov.

Okrem toho budeme pokračovať v práci na ďalších politických prioritách, ako je biodiverzita, obehové hospodárstvo, verejné zdravie, bezpečnosť potravín, kvalita ovzdušia a vody či používanie chemických látok a pesticídov. Budeme taktiež podrobne sledovať vykonávanie politík, na ktorých sme sa dohodli.

Na tejto stránke nájdete množstvo informácií o našom výbore. Som odhodlaný zabezpečiť najvyššiu úroveň transparentnosti, aby občania lepšie porozumeli našej práci a viac sa v nej angažovali.

Pascal Canfin
Kontakty