Please fill this field

Üldinfo

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

ENVI Chair Pascal Canfin ENVI Chair Pascal Canfin
ENVI Committee Chair © European Union 2019 - EP
Tere tulemast keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse (ENVI) komisjoni veebisaidile!

81-liikmeline ENVI-komisjon on praegu Euroopa Parlamendi üks suurimaid komisjone. See on märgilise tähendusega ja näitab selgelt, et EL peab võitlema kliimamuutuste vastu senisest jõudsamalt ja seadma kõrgemaid eesmärke.

Käesoleval ametiajal tegeleme õigusraamistiku loomisega selleks, et Euroopa jõuaks 2050. aastaks CO2-neutraalsuseni. Tahame pakkuda kõigile Euroopa kodanikele ambitsioonikat rohelist kokkulepet, et toimuks hädavajalik üleminek keskkonnahoidlikumale majandusele. Me tagame, et see üleminek on õiglane ning et sellest saavad kasu kõik kodanikud.

Jätkame tööd ka muude poliitiliste prioriteetidega, mille seas on näiteks bioloogiline mitmekesisus, ringmajandus, rahvatervis, toiduohutus, õhu ja vee kvaliteet ning kemikaalide ja pestitsiidide kasutamine. Samuti jälgime tähelepanelikult heakskiidetud poliitika rakendamist.

Leiate siit veebisaidilt meie komisjoni tegevuse kohta rohkesti teavet. Luban tagada maksimaalse läbipaistvuse, et kodanikud meie tööd paremini mõistaksid ja selles laiemalt osaleksid.

Pascal Canfin
Kontakt

Brussels Brussels