O výborech

Uvítání

Portrait picture of TRAN chair Karima Delli
TRAN Committee Chair © European Union 2019 - EP
Vítejte na internetových stránkách Výboru pro dopravu a cestovní ruch, na nichž naleznete úplný a podrobný přehled informací o jeho legislativní a politické činnosti.

Doprava a cestovní ruch, tedy dvě důležitá ekonomická odvětví, stojí před mimořádně těžkými úkoly, neboť musí řešit obavy občanů EU související s klimatem a životním prostředím. Jestliže má EU splnit cíle Pařížské dohody, musí se změnit přepravní návyky jednotlivců i průmyslové a ekonomické modely. Je nezbytně nutné najít taková řešení, která zajistí účinnější, čistší a cenově přijatelnou dopravu, jež bude snadno přístupná všem občanům. Je také důležité, aby finanční prostředky z rozpočtu EU účinně přispívaly jak k optimalizaci mobility, tak k ochraně životního prostředí.

Další výzvu bude pro odvětví dopravy představovat digitalizace a používání umělé inteligence. Například autonomní řízení povede ke vzniku nových pracovních podmínek a bude vyžadovat nové dovednosti a změny v pracovním rámci. Výbor TRAN bude muset dbát na zachování dobrých sociálních podmínek a současně na další zlepšování evropského sociálního modlu.

Ráda bych vyzvala občany, aby pravidelně sledovali činnost našeho výboru a byli v kontaktu s jeho členy, aby tak mohli přispívat k politické diskusi.
Ochrana údajů ve výborech

Užitečné dokumenty

Pravomoci a úkoly

Kontaktní údaje

Brussels Strasbourg

Odkazy