Τελευταία νέα

Next AGRI meetings - 2020 -

19-02-2020 - 23:37

Μη χάσετε:

Χρήσιμα έγγραφα

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

18-02-2020 - 14:37
AGRI Συνεδρίαση
18-02-2020 - 09:08
AGRI Συνεδρίαση
17-02-2020 - 15:08
AGRI Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Norbert Lins

Καλωσήλθατε στην Επιτροπή AGRI !

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI) είναι σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), καθώς και των πολιτικών στους τομείς της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων, της υγείας των φυτών, της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων, της δασοκομίας και της αγροδασοκομίας της Ένωσης. Οι περισσότερες από τις εργασίες αυτές συνίστανται στη σύνταξη εκθέσεων επί νομοθετικών προτάσεων, οι οποίες υπάγονται στη διαδικασία συναπόφασης μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με στόχο την έγκρισή τους από την ολομέλεια.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνδεσμοι