Τελευταία νέα

Next AGRI meetings

24-07-2019 - 10:43

Χρήσιμα έγγραφα

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

23-07-2019 - 14:40
AGRI Συνεδρίαση
10-07-2019 - 16:03
AGRI Συνεδρίαση
08-04-2019 - 15:14
AGRI Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

coming soon

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνδεσμοι