Πληροφορίες

Καλωσόρισμα

Portrait picture of TRAN chair Karima Delli Portrait picture of TRAN chair Karima Delli
TRAN Committee Chair © European Union 2019 - EP
Καλωσορίσατε στον ιστότοπο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (επιτροπή TRAN), ο οποίος σας παρέχει πλήρη και λεπτομερή επισκόπηση των νομοθετικών και πολιτικών δραστηριοτήτων της.

Οι μεταφορές και ο τουρισμός, δύο μεγάλοι οικονομικοί τομείς, βρίσκονται αντιμέτωποι με τεράστιες προκλήσεις για να δώσουν λύσεις στους προβληματισμούς των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά το κλίμα και το περιβάλλον. Η προσωπική συμπεριφορά όσον αφορά την κινητικότητα καθώς και τα βιομηχανικά και οικονομικά μοντέλα θα χρειαστεί να αλλάξουν ριζικά, εάν θέλουμε η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. Επείγει να βρεθούν λύσεις για αποδοτικότερες και καθαρότερες μεταφορές, διαθέσιμες και οικονομικά προσιτές σε όλους τους πολίτες. Έχει επίσης σημασία τα χρηματοδοτικά μέσα που παρέχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ να συμβάλλουν αποτελεσματικά τόσο στη βελτιστοποιημένη κινητικότητα όσο και στην προστασία του περιβάλλοντός μας.

Μια άλλη πρόκληση για τον τομέα των μεταφορών θα είναι η ψηφιοποίηση και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Η αυτόνομη οδήγηση, για παράδειγμα, θα δημιουργήσει νέες συνθήκες για τους εργαζόμενους και θα απαιτήσει νέες δεξιότητες και αλλαγές στο πλαίσιο εργασίας. Η επιτροπή TRAN θα πρέπει να μεριμνά για τη διατήρηση καλών κοινωνικών συνθηκών και για την περαιτέρω βελτίωση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.

Καλώ τους πολίτες να παρακολουθούν συστηματικά τις δραστηριότητες της επιτροπής TRAN και να έρχονται σε επαφή με τους βουλευτές με σκοπό τον εμπλουτισμό του πολιτικού διαλόγου.
Επικοινωνία

Brussels Strasbourg Brussels Strasbourg