Please fill this field

Üldinfo

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Portrait picture of TRAN chair Karima Delli Portrait picture of TRAN chair Karima Delli
TRAN Committee Chair © European Union 2019 - EP
Tere tulemast transpordi- ja turismikomisjoni (TRAN) veebisaidile! Siit leiate tervikliku ja üksikasjaliku ülevaate meie seadusandlikust ja poliitilisest tegevusest.

Transpordi- ja turismivaldkonnas, mis on kaks väga olulist majandussektorit, tuleb ELi kodanike kliima- ja keskkonnaalaste mureküsimuste lahendamiseks kõvasti pingutada. Selleks et EL saaks täita Pariisi kokkuleppe eesmärgid, tuleb suuresti muuta inimeste liikuvusharjumusi ning tööstus- ja majandusmudeleid. Kiiremas korras tuleb välja töötada tõhusamad ja keskkonnahoidlikumad transpordilahendused, mis oleksid kõikidele kodanikele kättesaadavad ja taskukohased. Tähtis on ka see, et ELi eelarvest eraldatud rahaga optimeeritaks liikuvust ja kaitstaks keskkonda.

Samuti tuleb transpordisektoris tegeleda digitaaltehnoloogiale ülemineku ja tehisintellekti kasutamise küsimustega. Näiteks autonoomse sõidukijuhtimisega kaasnevad töötajate jaoks uued töötingimused ning see eeldab uusi oskusi ja töökeskkonna ümberkujundamist. Just TRAN-komisjoni tööst sõltub heade sotsiaalsete tingimuste säilitamine ja Euroopa sotsiaalse mudeli parandamine.

Seetõttu kutsun kodanikke üles hoidma end TRAN-komisjoni tegevusega pidevalt kursis ning suhtlema meie parlamendiliikmetega, et mitmekesistada poliitilist arutelu.
Kontakt

Brussels Strasbourg Brussels Strasbourg