Please fill this field

Apie

Sveikinimo kalba

Portrait picture of TRAN chair Karima Delli Portrait picture of TRAN chair Karima Delli
TRAN Committee Chair © European Union 2019 - EP
Sveikiname apsilankius Transporto ir turizmo (TRAN) komiteto interneto svetainėje. Čia rasite visą išsamią jo teisėkūros ir politinės veiklos apžvalgą.

Transportas ir turizmas – nepaprastai svarbūs ekonomikos sektoriai. Siekiant atsižvelgti į susirūpinimą ES piliečiams keliančius klausimus dėl klimato ir aplinkos, juose susiduriama su didžiuliais iššūkiais. Jeigu ES ketina pasiekti Paryžiaus susitarimo tikslus, asmeninės pasirinktys, susijusios su judumu ir pramonės bei ekonomikos modeliais, turės drastiškai keistis. Būtina nedelsiant rasti sprendimą, kad visi piliečiai galėtų naudotis veiksmingesniu ir ekologiškesniu transportu už prieinamą kainą. Taip pat svarbu, kad finansinėmis ES biudžeto priemonėmis būtų veiksmingai skatinamas tiek judumo optimizavimas, tiek mūsų aplinkos apsauga.

Dar vienas transporto sektoriaus iššūkis bus skaitmeninimas ir dirbtinio intelekto naudojimas. Pavyzdžiui, dėl savivaldžių automobilių formuosis naujos sąlygos darbuotojams, tad kils būtinybė ugdyti naujus įgūdžius ir keisti darbo infrastruktūrą. TRAN komitetas turės skirti dėmesio tam, kad būtų išsaugotos geros socialinės sąlygos, ir tuo pačiu stengtis tobulinti Europos socialinį modelį.

Kviečiu piliečius nuolat domėtis TRAN komiteto veikla ir palaikyti ryšį su Parlamento nariais bei praturtinti politinį dialogą.
Kontaktai

Brussels Strasbourg Brussels Strasbourg