Please fill this field

Par komitejām

Sagaidīšanas uzruna

Johan Van Overtveldt - BUDG Committee Johan Van Overtveldt - BUDG Committee
BUDG Committee Chair © European Union 2019 - EP
Laipni aicināti Eiropas Parlamenta Budžeta komitejas tīmekļa vietnē! Esmu šīs svarīgās komitejas priekšsēdētājs. Budžeta komiteja regulāri rīko sanāksmes, lai apspriestu ES gada un daudzgadu budžetus, izdarītu tajos grozījumus un sagatavotu tos pieņemšanai. ES budžets nodrošina finansējumu galvenajām politikas jomām un programmām.

Viens no mūsu pamatuzdevumiem ir ikgadējā ES budžeta apspriešana un pieņemšana. Kā priekšsēdētājs es izmantošu visu savu enerģiju un pieredzi, lai nodrošinātu, ka mums ir uz nākotni vērsts budžets, kas palīdz risināt kopīgas problēmas, ar kurām saskaras mūsu sabiedrība.

Pamatojoties uz iepriekšējā sasaukuma laikā paveikto, mēs veidojam EP nostāju par ES budžeta shēmu laikposmam no 2021. gada līdz 2027. gadam. Esmu apņēmības pilns palīdzēt EP uzņemties svarīgu lomu notiekošajās sarunās, tostarp par pašu resursu sistēmas reformu.

Mēs risināsim arī vairākus citus svarīgus jautājumus, piemēram, izskatīsim tiesību aktu priekšlikumus par ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšanu.

Ja vēlies uzzināt vairāk, šajā tīmekļa vietnē ir daudz noderīgas informācijas. Tāpat ir iespējams piedalīties kādā no mūsu sanāksmēm vai sazināties ar mums.
br/>Patiesā cieņā,

Johan Van Overtveldt
Kontakti

Brussels Strasbourg