Please fill this field

Üldinfo

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Johan Van Overtveldt - BUDG Committee Johan Van Overtveldt - BUDG Committee
BUDG Committee Chair © European Union 2019 - EP
Tere tulemast Euroopa Parlamendi eelarvekomisjoni veebisaidile! Mina olen selle olulise komisjoni esimees. Meie komisjon peab regulaarselt koosolekuid, kus arutatakse Euroopa Liidu aastaeelarve ja mitmeaastaste eelarvete vastuvõtmisega seonduvaid küsimusi, vaagitakse muudatusi ja tehakse vajalikke ettevalmistusi. ELi eelarvest rahastatakse kõiki liidu peamisi poliitikavaldkondi ja programme.

Läbirääkimised liidu aastaeelarve üle ja eelarve vastuvõtmise korraldamine ongi meie komisjoni üks põhiülesandeid. Komisjoni esimehena kasutan kogu oma energiat ja kõiki kogemusi, et kindlustada tulevikku suunatud eelarve, mis keskenduks meie ees seisvate ühiste probleemide lahendamisele.

Euroopa Parlamendi eelmise koosseisu ametiajal tehtud tööle tuginedes kujundame ka parlamendi seisukoha ELi eelarveraamistiku kohta aastateks 2021–2027. Aitame Euroopa Parlamendil etendada kaalukat rolli käimasolevatel läbirääkimistel, mis hõlmavad muu hulgas omavahendite süsteemi reformimist.

Peale selle tegeleme muude oluliste küsimustega, näiteks seadusandlike ettepanekutega majandus- ja rahaliidu süvendamiseks.

Rohkem teavet leiate siit veebisaidilt. Soovi korral saate ka meie koosolekutel osaleda või meiega eraldi ühendust võtta.

Heade soovidega

Johan Van Overtveldt
Kontakt