Missa inte

Senaste pressmeddelandena

  Coronavirus: MEPs to debate EU’s response to outbreak

03-02-2020
ENVI

Environment and Public Health MEPs will debate on Monday the Coronavirus outbreak with the Executive Director of the EU Centre for Disease Prevention and Control.

 

Användbara dokument

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

18-02-2020 - 14:37
ENVI Sammanträde
18-02-2020 - 12:36
ENVI Sammanträde
18-02-2020 - 11:08
ENVI Sammanträde

Välkomsthälsning

Pascal CANFIN

Välkommen till ENVI-utskottets webbsida

Just nu är ENVI-utskottet med sina 81 ledamöter det största utskottet i Europaparlamentet. Detta är symboliskt viktigt och ett tydligt tecken på att EU måste öka arbetstakten och höja ambitionsnivån när det gäller att bekämpa klimatförändringar.

Under denna mandatperiod kommer vi att arbeta för att skapa en rättslig ram inriktad på att uppnå koldioxidneutralitet i Europa senast 2050. Vi kommer att förespråka en ambitiös grön giv som man ska föreslå för alla europeiska medborgare för att få till stånd den nödvändiga övergången till en grönare ekonomi. Vi kommer att se till att denna övergång sker på ett rättvist sätt och kommer alla medborgare till del.

Vi kommer också att fortsätta arbeta med andra politiska prioriteringar: biologisk mångfald, den cirkulära ekonomin, folkhälsa, livsmedelssäkerhet, luft- och vattenkvalitet, användning av kemikalier och bekämpningsmedel – bara för att bara nämna några. Dessutom kommer vi att på nära håll granska genomförandet av den politik som vi har enats om.

På den här sidan finns det mycket information om vårt utskott. För mig är det viktigt med största möjliga öppenhet så att medborgarna bättre ska förstå och kunna delta i vårt arbete.

Pascal Canfin

AnsvarsområdenKontakter

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Länkar