Europeiska medborgarinitiativet

Europeiska medborgarinitiativet innebär att medborgare, genom att samla ihop en miljon namnunderskrifter från minst en fjärdedel av EU-länderna, kan uppmana Europeiska kommissionen att lägga fram lagförslag på områden där den har befogenhet. Organisatörerna av framgångsrika initiativ bjuds sedan in och får presentera sitt initiativ vid en offentlig utfrågning i Europaparlamentet, inför det utskott som ansvarar för det aktuella området. På denna sida hittar du all information om utfrågningar om medborgarinitiativ.

farm animals in cages: duck, hen and pig

The Committee on Agriculture and Rural Development of the European Parliament, in association with the Committee on Petitions, jointly organised a public hearing on the European Citizens’ Initiative “End the Cage Age’’. The initiative was registered on 5 September 2018 and its result was submitted to the European Commission, after having gathered the support of almost 1.4 million signatories with the minimum threshold reached in 18 Member States.

Diversity & Equality

The European Parliament will hold a public hearing on the European Citizens’ Initiative (ECI) entitled ‘Minority Safepack – one million signatures for diversity in Europe’ on 15 October from 9.00 to 13.00. Due to current COVID-19 constraints, the meeting will be held partly remotely with limited physical presence in the room, but will be fully webstreamed for the public.