Please fill this field

Europeiska medborgarinitiativet

Europeiska medborgarinitiativet innebär att medborgare, genom att samla ihop en miljon namnunderskrifter från minst en fjärdedel av EU-länderna, kan uppmana Europeiska kommissionen att lägga fram lagförslag på områden där den har befogenhet. Organisatörerna av framgångsrika initiativ bjuds sedan in och får presentera sitt initiativ vid en offentlig utfrågning i Europaparlamentet, inför det utskott som ansvarar för det aktuella området. På denna sida hittar du all information om utfrågningar om medborgarinitiativ.

The European Parliament will hold a public hearing on the European Citizens’ Initiative (ECI) entitled ‘Minority Safepack – one million signatures for diversity in Europe’ on 15 October from 9.00 to 13.00. Due to current COVID-19 constraints, the meeting will be held partly remotely with limited physical presence in the room, but will be fully webstreamed for the public.