Tolkning til konferencer 

Europa-Parlamentets tolketjeneste kan yde finansiel bistand i form af tilskud til foranstaltninger vedrørende uddannelse af konferencetolke. Formålet med tilskudsordningen er at bidrage med at uddanne nye generationer af kvalificerede konferencetolke for at råde bod på eksisterende mangler inden for visse sprog, træffe forberedelser til kandidatlandes fremtidige tiltrædelse og bevare en høj standard for tolkning på Den Europæiske Unions officielle sprog og på dens vigtigste politiske partneres sprog.

Indkaldelse af forslag sker én gang om året, sædvanligvis i årets første kvartal, med nærmere angivelse af betingelser, udvælgelseskriterier for tilskudsberettigelse og med en tidsplan for udvælgelses- og tildelingsproceduren.

Opdateringer om fremtidige indkaldelser af forslag kan findes på dette websted.