Efterfølgende offentliggørelse 

I henhold til finansforordningen vedrørende Den Europæiske Unions almindelige budget er ydelsen af tilskud underlagt princippet om gennemsigtighed, som bl.a. omfatter forpligtelsen til efterfølgende offentliggørelse.

Det fremgår af finansforordningens artikel 38 og 189 med hensyn til tilskud, at "Alle tilskud, der tildeles i løbet af et regnskabsår, offentliggøres" på EU-institutioners websted senest den 30. juni i året efter det regnskabsår, hvor der blev indgået retlige forpligtelser for de pågældende midler."

For at overholde lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger (finansforordningens artikel 38, stk. 2) skal også Europa-Parlamentet begrænse de oplysninger, der offentliggøres om tilskud. På dette websted offentliggøres oplysninger om de tilskud, som er ydet de to sidste år. Ældre oplysninger kan efter anmodning fås i henhold til forordning (EU) nr. 2018/1725 fra de ansvarlige generaldirektorater.