Veuillez remplir ce champ

Uvod

O izaslanstvima

Izaslanstva Europskog parlamenta službene su skupine zastupnika u Europskom parlamentu koje rade na razvijanju odnosa s parlamentima zemalja, regija i organizacija izvan EU-a.

Izaslanstva na svojim redovitim sjednicama u Bruxellesu ili Strasbourgu raspravljaju o stanju u partnerskim zemljama i njihovim vezama s EU-om. Izaslanstva pozivaju stručnjake koji rade izvan Europskog parlamenta, primjerice u veleposlanstvima, na sveučilištima ili u diplomatskoj službi EU-a, da održe predavanja i razmjene mišljenja sa zastupnicima u Europskom parlamentu.

U goste se često pozivaju i oni čiji se glasovi inače ne bi čuli, primjerice pripadnici političke oporbe ili civilnog društva. Njihove prezentacije na kratkim sastancima, koji često ne traju dulje od jednog sata, služe kako bi zastupnici u Europskom parlamentu dobili jasniju sliku.

Izaslanstva organiziraju i „međuparlamentarne sjednice" na kojima imaju priliku o određenim pitanjima raspravljati izravno s izabranim predstavnicima iz zemalja u njihovu području interesa.

Te sjednice održavaju se najviše dva puta godišnje i traju od nekoliko sati do nekoliko dana. Sjednice se održavaju naizmjence, jednom je domaćin neki drugi parlament, pa zastupnici putuju na sjednicu izvan EU-a, a sljedeći su put zastupnici u Europskom parlamentu domaćini svojim kolegama.

Putovanja i sjednice izvan EU-a zastupnici pokušavaju iskoristiti i za susrete s osobama koje ne djeluju unutar parlamenata te za obilazak projekata koji se financiraju sredstvima EU-a.

Stalna izaslanstva

U okviru Europskog parlamenta trenutačno djeluju 44 stalna izaslanstva. Njihov se broj u sljedećem zakonodavnom razdoblju, koje započinje 2019. godine, može promijeniti. U međuvremenu, Europski parlament također može odlučiti osnovati ad hoc izaslanstva za pojedina područja.

Nedugo nakon posljednjih izbora Parlament je donio rezoluciju „o brojčanom sastavu međuparlamentarnih izaslanstava". U njoj su navedena izaslanstva aktivna tijekom ovog saziva, kao i broj zastupnika koji djeluje u svakome od njih.

Ciljana područja i veličina izaslanstava mogu se od saziva do saziva znatno razlikovati. U prethodnom parlamentarnom sazivu (2009. - 2014.), na primjer, za suradnju s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom i Kosovom bilo je zaduženo jedno izaslanstvo. Od sredine 2014. te zemlje pokrivaju četiri odvojena izaslanstva.

Sastav

Najveća izaslanstva obično su ona koja sudjeluju u „parlamentarnim skupštinama" koja okupljaju predstavnike više parlamenata.

Na primjer, izaslanstvo Europskog parlamenta koje sudjeluje na forumu koji svakih pola godine okuplja sve parlamente iz skupine afričkih, karipskih i pacifičkih (AKP) zemalja broji 78 članova. Ti zastupnici na skupštini zasjedaju sa 78 drugih članova parlamenta, po jednim iz svake države članice skupine AKP.

Ipak, izaslanstva te veličine su rijetka, većina izaslanstava broji do 15 članova. Najmanja među njima imaju tek osam članova.

Bez obzira na veličinu, sva izaslanstva imaju identičnu strukturu, na čelu s predsjednikom i dvoje potpredsjednika koje biraju članovi izaslanstva. Sve članove izaslanstava imenuju klubovi zastupnika u Parlamentu, a njihov sastav odražava politički odnos snaga u cjelokupnom Parlamentu.

Svaki zastupnik u Europskom parlamentu član je nekog od izaslanstava, a neki među njima sudjeluju u radu više izaslanstava.

Pravila

Izaslanstva se moraju strogo pridržavati pravila utvrđenih u službenom dokumentu naslovljenom „Provedbene odredbe o radu izaslanstava i službenim putovanjima izvan Europske unije".

U tom je tekstu iznesen opći cilj izaslanstava: „održavanje i jačanje kontakata s parlamentima država koje su tradicionalno partneri Europske unije [...] i [...] promicanje vrijednosti na kojima se temelji Europska unija."

Odredbama je nadalje utvrđen način na koji izaslanstva surađuju s odborima Parlamenta te propisano da izaslanstva u svom djelovanju moraju poštovati stajališta i standarde Parlamenta.

U cilju smanjenja troškova, broj članova izaslanstava koji putuju izvan EU-a strogo se kontrolira, a sva putovanja podliježu prethodnom odobrenju.

Delegacije Europskoga parlamenta, tijela globalnoga dosega © European Parliament

Prikaz i nadležnosti

Izaslanstva održavaju i razvijaju međunarodne kontakte Parlamenta te doprinose jačanju uloge i vidljivosti Europske unije u svijetu.

U skladu s tim, aktivnosti izaslanstva usmjerene su, s jedne strane, na održavanje i jačanje kontakata s parlamentima država koje su tradicionalno partneri Europske unije dok, s druge strane, u trećim zemljama doprinose promicanju vrijednosti na kojima se temelji Europska unija, odnosno načela slobode, demokracije, poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda te načela vladavine prava (članak 6. Ugovora o Europskoj uniji).

Međunarodni kontakti Parlamenta uređuju se u skladu s načelima međunarodnog javnog prava.

Međunarodni kontakti Parlamenta usmjereni su na poticanje parlamentarne dimenzije međunarodnih odnosa kad god je to moguće i primjereno.

(Članak 3, Načela kojima se uređuju aktivnosti izaslanstava, odluka Konferencije predsjednika od 29. listopada 2015)