Evropský parlament
v akci
Nejvýznamnejší úspechy v letech 1999-2004

 
Evropský parlament
Reforma EU
Pohled do minulosti : stav pred a po Nice
Konvent
o budoucnosti Evropy
Institucionální systém
Dopad na politické oblasti
Rozšírení
Obcanská práva
Justice a vnitrní záležitosti
Vnejší vztahy
Ochrana životního prostredí / spotrebitelu
Doprava / Regionální politika
Zemedelství / Rybolov
Hospodárská a menová unie
Sociální politika / Zamestnanost /
Ženská práva
Jednotný vnitrní trh / Prumysl / Energetika / Výzkum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Pro úspešné rozšírení je nezbytná reforma Unie
Evropský parlament koncí toto parlamentní období stejne, jako je v roce 1999 zacal : s nadejí - a požadavkem - na hloubkovou reformu Unie. Amsterodamská smlouva, která vstoupila v platnost práve pred ...
> more


Ústava, jež dá novou podobu Evrope
Za pulstoletí budování jednotné Evropy se instituce a politiky Evropské unie staly složitým bludištem, v nemž se vyzná jen málo obcanu. Od února 2002 do cervence 2003 usiloval Konvent o 207 clenech o ...
> more


Nová tvár evropských aktéru
Evropský parlament schválil návrh Ústavy více než dvoutretinovou vetšinou. Evropští poslanci spolu s poslanci národních parlamentu prispeli rozhodujícím zpusobem k výsledkum Konventu a nechteli zpochy...
> more


Kdo co delá? Jasnejší rozdelení úkolu
Je Unie, jak nekterí tvrdí, anonymním a vzdáleným super-státem, který si prisvojuje pravomoc provádet politiky místo clenských státu? Ne. Unie provádí politiky, o kterých státy spolecne rozhodují, a v...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004