Euroopa Parlamendi
töö
tähtsündmusi 1999-2004

 
Euroopa Parlament
Euroopa Liidu reform
Tagasivaade:
enne ja pärast Nizza lepingut
Euroopa Tulevikukonvent
Institutsiooniline korraldus
EL poliitikavaldkonnad
Euroopa Liidu laienemine
Kodanike õigused
Justiits- ja siseasjad
Välissuhted
Keskkonnapoliitika / Tarbijakaitse
Transpordi- ja regionaalpoliitika
Põllumajandus-
ja kalanduspoliitika
Majandus- ja rahapoliitika
Tööhõive- ja sotsiaal-
poliitika / Naiste õigused
Siseturg / Tööstus-ja energeetikapoliitika /
Teadus- ja uurimistegevus
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Euroopa Liidu reform eduka laienemise nimel
Euroopa Parlamendi ametiaeg lõppeb - nii nagu see ka 1999. aastal algas - Euroopa Liidu põhjaliku reformimise lootuses ja vajaduses. Vahetult enne eelmisi parlamendivalimisi jõustunud Amsterdami lep...
> more


Euroopa Konvent – Euroopa Ühenduse eesmärgid muutunud Euroopas
Poolesajandilise "Euroopa ehitamise" tulemusel on Euroopa Liidu institutsioonid ja poliitika moodustanud nii keeruka laburündi, et paljud tavakodanikud kaotavad selles tee. 2002. aasta veebruarist k...
> more


Euroopa Liidu institutsioonidele uus ilme
Euroopa Parlament kiitis Euroopa Liidu põhiseadusliku lepingu eelnõu heaks pisut rohkem kui 2/3 häälteenamusega. Nii Euroopa Parlamendikui ka rahvusparlamentide saadikud andsid suure panuse Euroopa Tu...
> more


Selgem tööjaotus Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel
Euroopa Liidu puhul ei ole tegemist anonüümse ja kauge superriigiga, kes oma liikmesriikide eest kõike otsustab. Liit teostab liikmesriikide ühistele otsustele rajatud poliitikat ja omab vaid nende an...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004