Evropský parlament
v akci
Nejvýznamnejší úspechy v letech 1999-2004

 
Evropský parlament
Reforma EU
Rozšírení
Obcanská práva
Justice a vnitrní záležitosti
Vnejší vztahy
Ochrana životního prostredí / spotrebitelu
Doprava / Regionální politika
Zemedelství / Rybolov
Hospodárská a menová unie
Lisabonská strategie
Financní služby
Demokratická kontrola
Evropské centrální banky
Preshranicní platby
Sociální politika / Zamestnanost /
Ženská práva
Jednotný vnitrní trh / Prumysl / Energetika / Výzkum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Lisabonská strategie : konkurenceschopnejší Evropa s více kvalitními pracovními príležitostmi
Na lisabonském summitu v breznu 2000 se celní predstavitelé vlád zemí EU dohodli na novém strategickém cíli pro Evropskou unii: Evropská unie se má do roku 2010 stát nejkonkurenceschopnejší ekonomikou...
> more


Financní služby : vývoj k jednotného trhu
Výkonnejší financní trhy mají vzhledem k hospodárské budoucnosti Evropy klícový význam. Evropský parlament v posledních nekolika letech schválil celou radu právních predpisu, jejichž úcelem je integra...
> more


Demokratická kontrola Evropské centrální banky
Pri prijímání rozhodnutí o menové politice jedná Evropská centrální banka nezávisle na národních institucích i institucích Spolecenství. Presto však podléhá demokratické kontrole a podle Smlouvy o E...
> more


Demokratická kontrola Evropské centrální banky
Při přijímání rozhodnutí o měnové politice jedná Evropská centrální banka nezávisle na národních institucích i institucích Společenství. Přesto však podléhá de...
> more


Stejné bankovní poplatky za mezinárodní a tuzemské prevody v eurech
Bankovní poplatky za zaslání eur z úctu v jedné zemi EU do jiné jsou nyní stejné jako za prevod v rámci jedné zeme. Platby kreditními kartami a výbery z automatu v eurech také nestojí jinde v EU víc...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004