Evropský parlament
v akci
Nejvýznamnejší úspechy v letech 1999-2004

 
Evropský parlament
Reforma EU
Rozšírení
Obcanská práva
Justice a vnitrní záležitosti
Vnejší vztahy
Ochrana životního prostredí / spotrebitelu
Doprava / Regionální politika
Bezpecnost na mori
Služby v prístavech
Letecká doprava
Odškodnení cestujících leteckou dopravou
Bezpecnost silnicního provozu
Ekobody
Železnicní doprava
Poštovní služby
Strukturální fondy
a Fond soudržnosti
Zemedelství / Rybolov
Hospodárská a menová unie
Sociální politika / Zamestnanost /
Ženská práva
Jednotný vnitrní trh / Prumysl / Energetika / Výzkum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Zvýšení bezpecnosti evropských lodních linek
Seznam lodních neštestí, k nimž došlo pri pobreží Evropy, je dlouhý: Torrey Canyon, Amoco Cadiz, Erika a Prestige jsou jména jen nekolika z mnoha lodí, které jsou s tím spojeny. Poté co se v roce 1999...
> more


Parlament zmaril liberalizaci prístavních služeb
Jako soucást politiky, kdy zboží a cestující by meli být prepravováni pomocí dopravních prostredku šetrnejších k životnímu prostredí, chce Parlament podporit námorní dopravu zvýšením její konkurence...
> more


Cestování letadlem - bezpecnost a Jednotné evropské nebe
Cestování letadlem v Evrope by melo být po nedávném zavedení právních predpisu EU bezpecnejší. Systém jednotného rízení letového provozu pro preplnený evropský vzdušný prostor je na ceste. Jako soucás...
> more


Financní náhrada – a pohodlí – pro cestující nedobrovolne cekající na letištích
V Evrope se každorocne nedostane do letadel na pravidelných linkách leteckých spolecností EU kolem ctvrt milionu lidí. Ve snaze odradit letecké spolecnosti od praxe nadmerné rezervace letu nyní Evrops...
> more


Bezpecnost na evropských silnicích
Dopravní nehody na silnicích v 15 zemích Evropské unie pred rozšírením si rocne vyžádají více než 40 000 životu a zpusobí zranení více než 1,7 milionu osob, chodcu, cyklistu, cestujících a ridicu. Ve ...
> more


Narízení o ekobodech (Ecopoints) platné pro Rakousko: problematické v urcitých bodech
Zdá se, že ochrana životního prostredí a težká nákladní doprava jsou vzájemne neslucitelné. A pokud je nutno je sloucit, jsou konflikty dány predem, jak lze demonstrovat na príkladu kamionové dálkové ...
> more


Železnice na ceste k jasnejší budoucnosti
Díky nejnovejším právním predpisum, které dovolí evropským železnicním podnikum provozovat jejich cinnost i pres vnitrní hranice EU, címž se zvýší konkurence a zlepší služby, jsou vyhlídky evropských ...
> more


Mírný prístup k liberalizaci poštovních služeb
Dalekosáhlé návrhy Evropské komise na otevrení poštovních služeb vetší konkurenci zbrzdili poslanci EP, kterí byli presvedceni, že i lidem žijícím ve vzdálených oblastech by se mela i nadále dorucovat...
> more


Regionální politika – klíc k budoucnosti EU?
Regionální politika, na niž se vydává približne tretina rozpoctu EU, je jednou z klícových oblastí politiky EU. Podpora regionu vychází z myšlenky „hospodárské a sociální soudržnosti“, která znamená p...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004