Europa-Parlamentet

Highlights 1999-2004

 
Europa-Parlamentet
EU-reformer
Før og efter Nice
Konventet
Institutionelle system
Politikområder
Udvidelse
Borgernes rettigheder
Retlige og indre anliggender
Eksterne forbindelser
Miljø / forbrugerbeskyttelse
Transport- / regionalpolitik
Landbrug / fiskeri
Økonomisk
og monetær politik
Beskæftigelses- og social-
politik / Kvinders rettigheder
Indre marked / industri / energi / forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Kun efter en EU-reform kan udvidelsen lykkes!
For Europa-Parlamentet slutter denne valgperiode, ligesom den begyndte i 1999: med et håb - og et krav - om en vidtgående reform af EU. Hverken Amsterdam-traktaten, der trådte i kraft lige før det sid...
> more


Udkast til en forfatningstraktat
Efter et halvt århundredes arbejde med at opbygge Europa var EU's institutioner og politikker efterhånden blevet en så uoverskuelig labyrint, at mange almindelige mennesker ikke kunne finde rundt. F...
> more


EU-samarbejdets nye rammer
Europa-Parlamentet godkendte forfatningsudkastet med lidt over to tredjedeles flertal. Såvel EP-medlemmer som medlemmer af de nationale parlamenter havde ydet afgørende bidrag til resultaterne af det ...
> more


Hvem gør hvad? En mere klar rollefordeling
Er EU, som nogle hævder, en anonym og fjern superstat, der har givet sig selv kompetence til at føre medlemsstaternes politik i deres sted? Nej. EU fører den politik, medlemsstaterne beslutter i fælle...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004