Eiropas Parlamenta
darbiba: 1999.-2004.
gada sasniegumi

 
Eiropas Parlaments
ES reforma
Skatoties atpakal:
pirms un pec Nicas
Konvencija
par Eiropas nakotni
Instituciju sistema
Politikas jomas
Paplašinašanas
Pilsonu tiesibas
Tieslietas un iekšlietas
Arlietas
Vide / Pateretaju aizsardziba
Transports /
Regionala politika
Lauksaimnieciba / Zivsaimnieciba
Ekonomika un finanšu politika
Sociala un darba politika / Veselibas aizsardziba
Iekšejais tirgus / Industrija / Energetika / Zinatne
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Reformet Eiropas Savienibu, lai paplašinašanas butu veiksmiga
Eiropas Parlaments šo pilnvaru laiku nosledz tapat, ka to iesacis 1999. gada - cerot un prasot nopietnas Eiropas Savienibas reformas. Amsterdamas ligums, kas stajas speka tieši pirms pedejam velešanam...
> more


Konvents par Eiropas nakotni
Pec piecdesmit pastavešanas gadiem Eiropas Savienibas institucijas un to realizeta politika atgadina sarežgitu labirintu, kura viegli apmaldities. Lai vienkaršotu pastavošo sistemu, no 2002.gada febru...
> more


Eiropas veidotaju jaunais tels
Eiropas Parlaments ar nedaudz vairak ka divu trešdalu balsu vairakumu ir apstiprinajis Konstitucijas projektu. Eiropas, ka ari valstu deputatiem bija izškiroša loma Konvencijas darba iznakuma, un vi...
> more


Kads ir katra pienakums? Skaidraks lomu sadalijums
Vai tiešam ir taisniba tiem, kas apgalvo, ka Eiropas Savieniba esot anonima un talina superlielvalsts, kas atlaujas istenot politikas dalibvalstu vieta? Ne. ES isteno tas politikas, par kuram dalibval...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004