Evropský parlament
v akci
Nejvýznamnejší úspechy v letech 1999-2004

 
Evropský parlament
Reforma EU
Rozšírení
Obcanská práva
Justice a vnitrní záležitosti
Vnejší vztahy
Ochrana životního prostredí / spotrebitelu
Doprava / Regionální politika
Zemedelství / Rybolov
Hospodárská a menová unie
Sociální politika / Zamestnanost /
Ženská práva
Jednotný vnitrní trh / Prumysl / Energetika / Výzkum
Telekomunikace
Internet
Autorská práva /
Informacní spolecnost
Audiovize
Liberalizace trhu s energiemi
Obnovitelné zdroje energie
Výzkum
(6. rámcový program)
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Telekomunikace - nová pravidla pro digitální vek
Nová legislativa Evropské unie, která má zvýšit konkurenci na telekomunikacním trhu, by mela vést k nižším cenám a vetší možnosti výberu pro zákazníky. Jejím úkolem je vytvorení stejných podmínek plat...
> more


Udržet Evropu v cele rozvoje Internetu
V dusledku prudkého rozvoje používání Internetu, k nemuž došlo v posledních letech, prijala Evropská unie celou radu právních predpisu s nadejí, že zvýší prínos této technologie a zároven ochrání vere...
> more


Lepší ochrana autoru – aby i v budoucnu stálo za to být kreativní
Všechno digitálne: texty, hudba a filmy jsou díky novým médiím k dispozici kdykoli a kdekoli a lze je bez vetších nákladu neomezene kopírovat. V informacní spolecnosti má spotrebitel možnost prístupu ...
> more


Poslanci pomáhají evropskému audiovizuálnímu sektoru
Více než jeden milión osob je v Evropské unii prímo zamestnaných v audiovizuálním sektoru (film, TV, radio a príbuzná odvetví). Krome svého hospodárského významu hraje základní spolecenskou a kulturní...
> more


Energetický balícek pro Evropu – svobodná volba pro spotrebitele
Tak jako u potravin v supermarketu se mají napríšte evropští spotrebitelé také pri nákupu energie moct sami rozhodnout, od koho a za jakou cenu budou energii odebírat. V mnoha státech EU nemají spotre...
> more


Proti skleníkovému efektu, za obnovitelné a „inteligentní“ zdroje energie
V duchu Kjótského protokolu podporuje Evropský parlament hledání alternativních zdroju energie a hodlá podporovat energii z obnovitelných zdroju - vetrnou ci slunecní energii nebo energii získanou z b...
> more


16,3 miliard euro na podporu vedeckého výzkumu
Šestý rámcový program pro výzkum je hlavním nástrojem Evropské unie pro financování vedeckého výzkumu, který se zameruje hlavne na vytvorení Evropského výzkumného prostoru, což je ekvivalent „spolec...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004