Evropský parlament
v akci
Nejvýznamnejší úspechy v letech 1999-2004

 
Evropský parlament
Reforma EU
Rozšírení
Obcanská práva
Justice a vnitrní záležitosti
Vnejší vztahy
Ochrana životního prostredí / spotrebitelu
Odpovednost za škody
na životním prostredí
Znecištení ovzduší
Skleníkové plyny
Program "Auto Oil II"
Elektronický odpad
Odpad z obalu
Bezpecnost potravin
GMO
Tabák
Boj s hlukem
Kosmetické výrobky
Lidské tkáne a bunky
Doprava / Regionální politika
Zemedelství / Rybolov
Hospodárská a menová unie
Sociální politika / Zamestnanost /
Ženská práva
Jednotný vnitrní trh / Prumysl / Energetika / Výzkum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Odpovednost za životní prostredí – kdo znecištuje, musí také ozdravovat
Na 300.000 lokalit v Evrope, napr. puda nebo vodstvo, je podle údaju Evropské komise skutecne nebo potenciálne znecišteno škodlivými látkami. Každé další znecištení je neprípustné. Mnoha živocišným a ...
> more


Ochrana lesu, jezer a našich plic pred znecištením
Od lesu spálených kyselými dešti až po mesta dusící se pod poškozenou ozónovou vrstvou, od skandinávských jezer bez podvodního života až po rybníky zamorené rasami: znecištení ovzduší má špatný vliv n...
> more


Evropská unie jedná pohotove ve veci obchodování s emisemi
Evropa vede svet v boji proti globálnímu oteplovaní. Od ledna roku 2005 bude mít Evropská unie první preshranicní systém obchodování s emisními limity pro zatížení skleníkovými plyny - znacne v predst...
> more


Znecištení z automobilu pod kontrolou
Silnice neprináší smrt pouze pri dopravních nehodách. Ve skrytejší podobe je smrtonosné i znecištení, které zpusobují automobily – v Evropské unii mu lze každorocne pricíst tisíce mrtvých. A když k to...
> more


Méne elektrického odpadu
Všude v Evrope rostou hory elektrického a elektronického odpadu. Každý spotrebitel vyprodukuje prumerne 16 kilogramu tohoto odpadu rocne, což v celé Evrope znamená 6 miliónu tun rocne. Jedná se o obro...
> more


Obalový odpad - prevence je lepší než lécba
V roce 2001 se EU vzhledem k blížícímu rozšírení rozhodla aktualizovat smernici o obalových odpadech z roku 1994, jejímž cílem bylo predcházet vzniku obalových odpadu a podporovat ochranu primárních s...
> more


Nechte si chutnat!
Dioxiny v kurecím a hormony v hovezím mase, nemoc šílených krav, slintavka a kulhavka a spousta dalších hruz udelaly z otázek bezpecnosti potravin jedno z hlavních témat, která zajímají evropské spotr...
> more


Jasné oznacování geneticky modifikovaných organismu (GMO)
Geneticky modifikované organismy vzbuzují v Evrope, na rozdíl od Spojených státu, kde jsou geneticky modifikované potraviny považovány za zcela normální, velkou neduveru. Na tyto obavy verejnosti reag...
> more


Kourení zabíjí - byli jste varováni
EU prijala nedávno dve významné smernice o tabáku, jednu týkající se prísad a oznacování a další týkající se reklamy a sponzorství. Evropský parlament výrazne upravil smernici týkajícící se oznacová...
> more


Méne hluku - více spánku
Po vítezství Parlamentu v boji za stanovení limitu pro hluk platných v celé EU budou moci obcané EU, které obtežuje hluk, v budoucnu klidneji spát. Nová smernice o hluku v životním prostredí obsahuje ...
> more


Úplný zákaz zkoušení kosmetických výrobku na zvíratech je na obzoru
Zkoušení kosmetických výrobku na zvíratech je vec, která málokoho nechává klidným. Zahrnuje radu otázek, jako napr. ochranu zdraví spotrebitele, ochranu zvírat, zákony mezinárodního obchodu a konkur...
> more


Záruka bezpecnosti bunecných a tkánových transplantátu
Transplantace lidských bunek a tkání je rychle se rozvíjející oblastí medicíny. Riziko infekce je však vyšší než v prípade krevních transfúzí. Jelikož se bunky a tkáne prepravují pres hranice, byly za...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004