Europees Parlement
in actie
Blikvangers 1999-2004

 
Het Europees Parlement
Hervorming van de EU
Terugblik: voor en na Nice
De Conventie
Institutioneel kader
Beleidsgebieden
Uitbreiding
Rechten van de burger
Justitie en Binnenlandse Zaken
Externe betrekkingen
Milieu / Consumenten-
bescherming
Vervoer / Regionaal beleid
Landbouw / Visserij
Economisch
en monetair beleid
Sociaal- en werkgelegenheidsbeleid /
Rechten van de Vrouw
Interne markt / Industrie / Energie / Onderzoek
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Hervorming van de Europese Unie als voorwaarde voor een succesvolle uitbreiding
Voor het Europees Parlement eindigt deze legislatuurperiode met dezelfde hoop - en dezelfde eisen - als aan het begin in 1999: een grondige hervorming van de Europese Unie. Het Verdrag van Amsterdam, ...
> more


De ontwerp-grondwet
Na een halve eeuw "bouwen aan Europa" waren de instituties en het beleid van de Europese Unie een complex doolhof geworden waarin veel mensen de weg kwijtraakten. Van februari 2002 tot juli 2003 werkt...
> more


Nieuwe spelers op het Europese toneel
Het Europees Parlement hechtte met een meerderheid van iets meer dan tweederde zijn goedkeuring aan de Ontwerpgrondwet. De Europese Parlementsleden hebben net als de nationale parlementsleden een door...
> more


Wie doet wat? Een duidelijkere taakverdeling
De Unie wordt nog wel eens gezien als een anonieme superstaat, die de macht naar zich toetrekt om in plaats van de lidstaten politiek te bedrijven. Dat beeld klopt echter niet met de werkelijkheid. De...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004