Evropský parlament
v akci
Nejvýznamnejší úspechy v letech 1999-2004

 
Evropský parlament
Reforma EU
Rozšírení
Obcanská práva
Evropské obcanství
Charta základních práv EU
Základní práva
Prístup verejnosti k dokumentum
Podpora vzdelávání a mobility studentu
Justice a vnitrní záležitosti
Vnejší vztahy
Ochrana životního prostredí / spotrebitelu
Doprava / Regionální politika
Zemedelství / Rybolov
Hospodárská a menová unie
Sociální politika / Zamestnanost /
Ženská práva
Jednotný vnitrní trh / Prumysl / Energetika / Výzkum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Právo volit, peticní právo a právo obrátit se na verejného ochránce práv : otázka obcanství je aktuální
Obcanství Unie se pripojuje k národnímu obcanství a nenahrazuje ho. Tato zásada je stanovena v Amsterdamské smlouve a je zopakována na správném míste v návrhu evropské ústavy vypracovaném Konventem. T...
> more


Charta: sdílená práva a hodnoty
„Vytvárejíce mezi sebou stále tesnejší unii, jsou národy Evropy odhodlány sdílet mírovou budoucnost založenou na spolecných hodnotách.“ Toto je první veta preambule Charty základních práv, která byl...
> more


Podpora základních lidských práv
Evropská unie je založena na respektování lidských práv, obcanské svobody a právního státu, a presto se pravidelne dovídáme o porušování techto práv v celé Evrope. Poslanci Evropského parlamentu, kter...
> more


Vetší otevrenost pro vetší zodpovednost
Otevrenost a snadný prístup k informacím, které mají k dispozici verejné správní orgány, jsou základem každé fungující demokracie. Bez toho by nemohly být vlády a verejná správa brány na zodpovednost....
> more


Erasmus - pozvání na cestu
Program Erasmus se zrodil v roce 1987. V tomto roce dostalo na 3 000 studentu možnost zdokonalit své vzdelání na jiné evropské vysoké škole. O patnáct let pozdeji, v roce 2002, prekrocil pocet tech,...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004