Il-Parlament Ewropew
fl-azzjoni
Punti Principali 1999-2004

 
Il-Parlament Ewropew
Riforma ta’ l-UE
Inharsu lura:
qabel u wara Nizza
Il-Konvenzjoni
Is-Sistema istituzzjonali
L-oqsma tal-politika
Tkabbir
Id-drittijiet tac-cittadini
Il-Gustizzja
u l-affarijiet ta’ l-intern
Relazzjonijiet barranin
Protezzjoni Ambjentali /
tal-Konsumatur
Trasport / Politika Regjonali
Agrikoltura / Sajd
Il-politika ekonomika
u monetarja
Il-Politika ta’ l-Impjiegi
u Socjali / Drittijiet tan-nisa
Suq intern / Industrija / Energija / Ricerka
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Riforma fl-Unjoni sabiex jirnexxi t-tkabbir
Il-Parlament Ewropew qieghed jispicca din il-legislatura kif bdieha fl-1999: bit-tama – u l-ezigenza – ta’ riforma radikali ta’ l-Unjoni. It-Trattat ta’ Amsterdam gie fis-sehh ftit qabel l-ahhar elezz...
> more


Konvenzjoni sabiex issir revizjoni ta' l-Unjoni Ewropea
Matul in-nofs seklu ta’ kostruzzjoni Ewropea, l-istituzzjonijiet u l-politika ta’ l-Unjoni saru labirint kumplikat fejn ftit huma c-cittadini li jirnexxielhom isibu triqthom. Minn Frar 2002 sa Lulju t...
> more


Kif ser jinbidlu l'istitutzzjonijiet Ewropej
Il-Parlament Ewropew addotta l-abbozz ta' Trattat Kostituzzjonali bi ftit iktar minn maggoranza ta' zewg terzi. Il-Membri tal-PE, bhall-membri tal-parlamenti nazzjonali, taw kontribuzzjoni deciziva gh...
> more


Min jaghmel xiex? Distribuzzjoni tal-kompetenza b’mod aktar car
L-Unjoni, hija kif jghidu xi whud, superstate anonimu u mbieghed, u li ghandu l-poter li jmexxi politika minflok l-Istati Membri? Le. L-Unjoni tmexxi dik l-politika li l-Istati jiddeciedu flimkien u t...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004