Europaparlamentets
verksamhet
Höjdpunkter 1999-2004

 
Europaparlamentet
Reform av EU
Tillbakablick:
före och efter Nice
Konventet
Det institutionella systemet
Politikområden
Utvidgningen
Medborgerliga rättigheter
Rättsliga och inrikes frågor
Externa relationer
Miljö / Konsumentskydd
Transport / Regionalpolitik
Jordbruk och fiske
Ekonomi och valutafrågor
Sysselsättning och socialafrågor /
Kvinnors rättigheter
Inre marknaden / Industri / Energi / Forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Reformer i EU för en lyckad utvidgning
För Europaparlamentet slutar den här mandatperioden i samma stämning som den började 1999. I hopp om en - nödvändig - reformering av EU. Varken Amsterdamfördraget, som trädde i kraft precis före det s...
> more


Utkast till ett konstutionsfördrag
Efter femtio års "byggande" utgör Europas institutioner och politikområden en komplicerad labyrint där många lekmän för länge sedan gått vilse. Från februari 2002 till juli 2003 sammanträdde regelbu...
> more


EU:s nya ansikten
Europaparlamentet godkände förslaget till EU-konstitution med lite mer än två tredjedels majoritet. Europaparlamentets ledamöter och ledamöter från de nationella parlamenten hade på ett avgörande sätt...
> more


Vem gör vad? En tydligare arbetsfördelning
Är EU, som många säger, en anonym och avlägsen superstat som ger sig själv rätt att bestämma vilken politik som skall föras i medlemsstaterna? Nej. EU bedriver den politik som medlemsstaterna beslutar...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004