Evropský parlament
v akci
Nejvýznamnejší úspechy v letech 1999-2004

 
Evropský parlament
Volby do Evropského parlamentu
Organizace a chod
Evropského parlamentu
Spolurozhodování a další typy rozhodovacích procedur
Pravomoci v oblasti rozpoctu
Kontrola rozpoctu
Demokratická kontrola
Statut poslancu a politických stran
Docasné a vyšetrovací výbory
Ostatní instituce EU
Reforma EU
Rozšírení
Obcanská práva
Justice a vnitrní záležitosti
Vnejší vztahy
Ochrana životního prostredí / spotrebitelu
Doprava / Regionální politika
Zemedelství / Rybolov
Hospodárská a menová unie
Sociální politika / Zamestnanost /
Ženská práva
Jednotný vnitrní trh / Prumysl / Energetika / Výzkum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Občané, volte!
Od roku 1979 si občané Evropské unie sami volí své zástupce do Evropského parlamentu. Evropští poslanci jsou voleni přímým všeobecným hlasováním na dobu pěti let. Tyto volby probíhají p...
> more


Organizace a chod Evropského parlamentu
Když se nový, práve zvolený evropský poslanec ujímá funkce, musí se zaradit do nekteré z politických skupin, vybrat si parlamentní výbor, zvolit predsedu své skupiny, predsedu a místopredsedy parlamen...
> more


Legislativní orgán
Jaké je poslání Evropského parlamentu? Jako v každé demokracii, Parlament kontroluje výkonnou moc a vynakládání verejných financních prostredku a prijímá právní predpisy. Zpocátku tomu však bylo ve Sp...
> more


Rozpoctové pravomoci EP
Od založení Evropských spolecenství venoval Evropský parlament úsilí o co nejlepší využívání financních prostredku obcanu prostrednictvím odpovedného sestavování rozpoctu a dockal se postupného rozšír...
> more


Kontrola správnosti výdaju z penez danových poplatníku
Když byla v r. 1999 Santerova komise prinucena odstoupit, otrásl tento skandál Evropou. Dvacet komisaru odstoupilo poté, co výbor pro kontrolu rozpoctu Evropského parlamentu zjistil nesrovnalosti v za...
> more


Cílená kontrola ke zlepšení demokracie
Odstoupení Evropské komise Jacquesa Santera v roce 1999 a aféra Eurostatu v roce 2003 posunuly význam kontrolních úkolu Evropského parlamentu do popredí. Oba prípady vzbudily velkou pozornost a dobre ...
> more


Ne statutu poslanců EP - Ano statutu evropských stran
V některých oblastech má práce Evropského parlamentu překvapivě stále spíše "národní" než "evropský" charakter. Ne všichni poslanci EP mají stejný plat. Místo toho je platí jejich vlast...
> more


Parlament provádí vyšetrování
V letech 1996 - 1997 zrídil Evropský parlament dva vyšetrovací výbory, jeden pro tranzit ve Spolecenství a druhý, známejší, pro rízení krize „nemoci šílených krav“. V prubehu tohoto volebního období n...
> more


Orgány Unie
Evropská unie není ani federací typu Spojených státu ani entitou založenou na jednoduché spolupráci jako Organizace spojených národu. Je to politické, právní a institucionální zrízení, jedinecné svého...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004