Euroopa Parlamendi
töö
tähtsündmusi 1999-2004

 
Euroopa Parlament
Euroopa Liidu reform
Euroopa Liidu laienemine
Kodanike õigused
Justiits- ja siseasjad
Välissuhted
Keskkonnapoliitika / Tarbijakaitse
Transpordi- ja regionaalpoliitika
Põllumajandus-
ja kalanduspoliitika
Ühine põllumajanduspoliitika
Ühine kalanduspoliitika
Majandus- ja rahapoliitika
Tööhõive- ja sotsiaal-
poliitika / Naiste õigused
Siseturg / Tööstus-ja energeetikapoliitika /
Teadus- ja uurimistegevus
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Põllumajandus: tasakaalustavad turujõud ja traditsioonilised elustiilid
2003. aasta juunis otsustati Euroopa Liidu põllumajanduspoliitikat põhjalikult reformida. Nii kümne uue liikmesriigi lisandumine 2004. aastal, Euroopa põllumeeste vähenenud konkurentsivõime maailmat...
> more


Kalandusreformi mõju pehmendamine
2002. aasta aprillis kuulutas Euroopa Komisjon kalavarude kahanemise ja kalandussektori madalseisu tõttu välja ühise kalanduspoliitika põhjaliku reformi. Euroopa Parlament nõustus komisjoniga, et ka...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004