Euroopa Parlamendi
töö
tähtsündmusi 1999-2004

 
Euroopa Parlament
Euroopa Liidu reform
Euroopa Liidu laienemine
Kümme uut liikmesriiki
Parlamendi positsioon
ja liitumislepingute heakskiit
Järgmised sammud
Kodanike õigused
Justiits- ja siseasjad
Välissuhted
Keskkonnapoliitika / Tarbijakaitse
Transpordi- ja regionaalpoliitika
Põllumajandus-
ja kalanduspoliitika
Majandus- ja rahapoliitika
Tööhõive- ja sotsiaal-
poliitika / Naiste õigused
Siseturg / Tööstus-ja energeetikapoliitika /
Teadus- ja uurimistegevus
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Suurem ja tugevam liit
Euroopa Liidu laiaulatuslik laienemine leidis aset 1. mail 2004. 15-liikmelise Euroopa Liiduga ühines kümme uut liikmesriiki - Eesti, Küpros, Leedu, Läti, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ...
> more


Parlament laienemiseks valmis
2004. aasta maikuus kümne uue Euroopa Liidu liikmesriigi vastuvõtmiseks valmistunud Euroopa Parlament otsustas peale liidu laienemise heakskiitmist kutsuda oma ridadesse 162 vaatlejaliiget. Vaatleja...
> more


Ees on uued laienemised
2004. aastal toimunud laiaulatuslikule laienemisele, mil Euroopa Liit kasvas 25 liikmesriigini, järgnevad uued laienemisringid. Läbirääkimised Bulgaaria ja Rumeeniaga on juba käimas. Türgi ja Horvaa...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004