Euroopa Parlamendi
töö
tähtsündmusi 1999-2004

 
Euroopa Parlament
Euroopa Liidu reform
Euroopa Liidu laienemine
Kodanike õigused
Justiits- ja siseasjad
Välissuhted
Keskkonnapoliitika / Tarbijakaitse
Transpordi- ja regionaalpoliitika
Põllumajandus-
ja kalanduspoliitika
Majandus- ja rahapoliitika
Tööhõive- ja sotsiaal-
poliitika / Naiste õigused
Siseturg / Tööstus-ja energeetikapoliitika /
Teadus- ja uurimistegevus
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Eessõna

Euroopa Parlamendi viies ametiaeg lõpeb 2004. aasta juunis. Mida on parlament  möödunud viie aasta jooksul ära teinud?
 
Et sellele küsimusele vastata, oleme koostanud Euroopa Parlamendi tegevuse kohta infolehtede kogumiku. Need tekstid annavad ülevaate EP pädevusest ja vastutusaladest, võtavad kokku viie viimase aasta õigusloome ja selgitavad Euroopa Parlamendi poliitilisi vaatenurki.
 
Infolehed püüavad iga teema kohta põhjalikku teavet anda, kuid samas lähtuda olulisimast küsimusest: mida tähendab Euroopa tihedam lõimumine igaühele meie hulgast?
 
Põllumajanduspoliitikast mereohutuseni - need infolehed on tagasivaateks viimaste aastate jooksul "Euroopas" toimunule.  Nad on justkui auditiks, analüüsides õigusloomeperioodil Euroopa Parlamendis menetletud Euroopa Liidu õigusaktide eelnõusid või projekte, millesse Euroopa Parlament on andnud oma panuse.
 
Loodame, et nende tekstide lugemine on Teile huvitav ja need suurendavad Teis huvi nii Euroopa Parlamendi kui ka kogu Euroopa Liidu tegevuse vastu.
 
Julian Priestley, Euroopa Parlamendi peasekretär
 


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004