Europa-Parlamentet

Highlights 1999-2004

 
Europa-Parlamentet
EU-reformer
Udvidelse
Borgernes rettigheder
Retlige og indre anliggender
Eksterne forbindelser
Miljø / forbrugerbeskyttelse
Transport- / regionalpolitik
Landbrug / fiskeri
Landbrugspolitik
Fiskeripolitik
Økonomisk
og monetær politik
Beskæftigelses- og social-
politik / Kvinders rettigheder
Indre marked / industri / energi / forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Landbrug: en balancegang mellem markedskræfter og traditionel livsstil
I juni 2003 underkastede EU sin landbrugspolitik et hovedeftersyn, for at den skulle kunne klare de nye udfordringer: der ville komme nye medlemsstater til i 2004, det var nødvendigt at gøre Europas...
> more


Hvordan mildnes de negative følger af fiskerireformen?
I april 2002 meddelte Kommissionen, at der skulle gennemføres en gennemgribende reform af den fælles fiskeripolitik, fordi fiskebestandene var i tilbagegang, og der var krise i fiskeindustrien. Euro...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004