Euroopa Parlamendi
töö
tähtsündmusi 1999-2004

 
Euroopa Parlament
Euroopa Parlamendi valimised
Euroopa Parlamendi ülesehitus
ja töökorraldus
Kaasotsustusmenetlus
ja teised menetlused
Euroopa Parlamendi eelarvepädevus
Pädevus kontrollida eelarve täitmist
Demokraatliku kontrolli teostamine
Euroopa Parlamendi saadikute statuut ja
üle-euroopalised parteid
Ajutised komisjonid
ja uurimiskomisjonid
Teised EL institutsioonid
Euroopa Liidu reform
Euroopa Liidu laienemine
Kodanike õigused
Justiits- ja siseasjad
Välissuhted
Keskkonnapoliitika / Tarbijakaitse
Transpordi- ja regionaalpoliitika
Põllumajandus-
ja kalanduspoliitika
Majandus- ja rahapoliitika
Tööhõive- ja sotsiaal-
poliitika / Naiste õigused
Siseturg / Tööstus-ja energeetikapoliitika /
Teadus- ja uurimistegevus
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Euroopa Parlamendi valimised
Alates 1979. aastast valivad Euroopa kodanikud otse oma esindajad Euroopa Parlamenti. Esindajad valitakse üldistel otsestel valimistel viieaastaseks perioodiks vastavalt menetlusele, mis ei ole liikme...
> more


Euroopa Parlamendi ülesehitus ja töökorraldus
Peale valimisi ametisse asudes peavad vastsed Euroopa Parlamendi saadikud kõigepealt ühinema poliitilise fraktsiooniga, leidma endale sobiva komisjoni ja valima enda fraktsioonile esimehe ning parlame...
> more


Täievoliline seadusandja
Millega tegeleb Euroopa Parlament? Sarnaselt demokraatlike riikide parlamentidega kontrollib Euroopa Parlament täidesaatvat võimu ja eelarverahade kasutamist ning võtab vastu seadusi. Euroopa Ühendust...
> more


Euroopa Parlamendi eelarvepädevus
Võttes vastu vastutustundliku eelarve, annavad Euroopa Parlamendi saadikud juba Euroopa Ühenduse algusaastatest saadik parima, et Euroopa maksumaksjate raha kasutataks targalt. Alatest 80-ndate aastat...
> more


Maksumaksja raha otstarbeka kasutamise kontrollimine
Kui Jacques Santeri juhitud komisjon oli 1999. aastal sunnitud tagasi astuma, tabas Euroopat šokk. 20 komisjonivolinikku astusid tagasi peale seda, kui Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjon oli ...
> more


Sihipärane kontroll demokraatia tugevdamiseks
Jacques Santeri juhitava Euroopa Komisjoni tagasiastumine 1999. aastal ja Eurostati skandaal 2003. aastal juhtisid avalikkuse tähelepanu Euroopa Parlamendi kontrollifunktsiooni tähtsusele. Need kaks a...
> more


Mõned Euroopa Parlamendi töökorralduse iseärasused on oma olemuselt ikka veel üllatavalt "riiklikud" mitte aga "euroopalikud". Saadikutele ei maksta ühesugust palka. Palka maksavad liikmesriigid ja se...
> more


Euroopa Parlament teostab uurimisi
Aastatel 1996–1997 moodustati Euroopa Parlamendis kaks uurimiskomisjoni, millest üks tegeles ühenduse transiidiga ja teine, suuremat meediakära tekitanud komisjon hullu lehma tõve ehk BSE kriisiga. Pa...
> more


Euroopa Liidu institutsioonid
Euroopa Liit ei ole ei Ameerika Ühendriikidele sarnanev liitriik ega ka lihtsalt koostööorganisatsioon nagu Ühendatud Rahvaste Organisatsioon. Euroopa Liit on ainus omataoline poliitiline, juriidili...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004