Il-Parlament Ewropew
fl-azzjoni
Punti Principali 1999-2004

 
Il-Parlament Ewropew
Riforma ta’ l-UE
Tkabbir
Id-drittijiet tac-cittadini
Il-Gustizzja
u l-affarijiet ta’ l-intern
Relazzjonijiet barranin
Protezzjoni Ambjentali /
tal-Konsumatur
Trasport / Politika Regjonali
Agrikoltura / Sajd
Il-politika agrikola komuni
Il-politika tas-sajd komuni
Il-politika ekonomika
u monetarja
Il-Politika ta’ l-Impjiegi
u Socjali / Drittijiet tan-nisa
Suq intern / Industrija / Energija / Ricerka
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


L-agrikultura: insibu bilanc bejn il-qawwa tas-suq u l-istili ta’ hajja tradizzjonali
F’Gunju ta’ l-2003 l-UE qablet dwar tibdil kbir fil-politika agrikola taghha iddizenjata sabiex tlahhaq mac-cirkostanzi li qeghdin jinbidlu: il-wasla ta’ ghaxar Stati Membri godda fl-2004, il-htiega...
> more


Titnaqqas id-daqqa tar-riforma fis-sajd
F’April 2002 il-Kummissjoni Ewropea ħabbret riforma sħiħa fil-Politika tas-Sajd Komuni (PSK) kontra sfond ta’ skorti tal-ħut li qegħdin jonqsu u r-riċessjoni fl-industr...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004