Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Reforma EÚ
Rozšírenie
Obcianske práva
Spravodlivost
a vnútorné záležitosti
Zahranicné vztahy
Životné prostredie /
Ochrana spotrebitela
Doprava / Regionálna politika
Polnohospodárstvo / Rybolov
Spolocná politika v oblasti polnohospodárstva
Spolocná politika v oblasti rybolovu
Hospodárska
a menová politika
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Polnohospodárstvo - vyváženie trhových síl a tradicného spôsobu života
V júni 2003 súhlasila EÚ s podstatným prehodnotením svojej polnohospodárskej politiky. Cielom tejto revízie je vysporiadat sa so zmenou okolností, akými sú pristúpenie desiatich nových clenských štá...
> more


Zmiernenie nepriaznivého dopadu reforiem v sektore rybárstva
Európska komisia oznámila v apríli 2002 zaciatok komplexnej reformy Spolocnej politiky v oblasti rybárstva (CFP) zameranej proti klesajúcej úrovni zarybnenia vodných plôch a recesii v rybárskom prie...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004