Europees Parlement
in actie
Blikvangers 1999-2004

 
Het Europees Parlement
Hervorming van de EU
Uitbreiding
Rechten van de burger
Justitie en Binnenlandse Zaken
Externe betrekkingen
Milieu / Consumenten-
bescherming
Vervoer / Regionaal beleid
Landbouw / Visserij
Gemeenschappelijk landbouwbeleid
Gemeenschappelijk visserijbeleid
Economisch
en monetair beleid
Sociaal- en werkgelegenheidsbeleid /
Rechten van de Vrouw
Interne markt / Industrie / Energie / Onderzoek
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Landbouw: evenwicht tussen markt en traditionele levenswijze
In juni 2003 besloot de EU het landbouwbeleid grondig te herzien om rekening te kunnen houden met de veranderende omstandigheden: de toetreding van tien nieuwe lidstaten in 2004, de noodzaak om de E...
> more


De visserijhervorming: het verzachten van de pijn
In april 2002 kondigde de Europese Commissie een volledige hervorming aan van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), omdat sprake was van achteruitlopende visbestanden en recessie in de visseri...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004