Eiropas Parlamenta
darbiba: 1999.-2004.
gada sasniegumi

 
Eiropas Parlaments
ES reforma
Paplašinašanas
Pilsonu tiesibas
Tieslietas un iekšlietas
Arlietas
Vide / Pateretaju aizsardziba
Transports /
Regionala politika
Lauksaimnieciba / Zivsaimnieciba
Kopeja lauksaimniecibas politika
Kopeja zivsaimniecibas politika
Ekonomika un finanšu politika
Sociala un darba politika / Veselibas aizsardziba
Iekšejais tirgus / Industrija / Energetika / Zinatne
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Lauksaimnieciba - tirgus un tradicionalo dzivesveidu sabalansešana
2003. gada junija Eiropas Savieniba vienojas par galvenajam izmainam lauksaimniecibas politika, kas paredzetas, lai pielagotos mainigajiem apstakliem - desmit jauno dalibvalstu uznemšanai 2004. gada...
> more


Mazinot zivsaimniecības reformas triecienu
2002. gada aprīlī Eiropas Komisija paziņoja, ka uzsāks pilnīgu Kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) reformu, ņemot vērā zivju krājumu s...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004