Europaparlamentets
verksamhet
Höjdpunkter 1999-2004

 
Europaparlamentet
Reform av EU
Utvidgningen
Medborgerliga rättigheter
Rättsliga och inrikes frågor
Externa relationer
Miljö / Konsumentskydd
Transport / Regionalpolitik
Jordbruk och fiske
Gemensam jordbrukspolitik
Gemensam fiskeripolitik
Ekonomi och valutafrågor
Sysselsättning och socialafrågor /
Kvinnors rättigheter
Inre marknaden / Industri / Energi / Forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Jordbruk: en balans mellan marknadskrafter och traditionella livsstilar
I juni 2003 antog EU en omfattande översyn av den gemensamma jordbrukspolitiken för att hantera de nya villkoren: tio nya medlemsstater ansluts till unionen 2004, de europeiska jordbrukarnas konkurr...
> more


Skonsammare konsekvenser av reformen inom fiskesektorn
I april 2002 aviserade kommissionen en grundlig reform av den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) mot bakgrund av de minskande bestånden och lågkonjunkturen inom fiskeindustrin. Europaparlamentet inst...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004