Euroopa Parlamendi
töö
tähtsündmusi 1999-2004

 
Euroopa Parlament
Euroopa Liidu reform
Euroopa Liidu laienemine
Kodanike õigused
Justiits- ja siseasjad
Välissuhted
Keskkonnapoliitika / Tarbijakaitse
Transpordi- ja regionaalpoliitika
Põllumajandus-
ja kalanduspoliitika
Majandus- ja rahapoliitika
Tööhõive- ja sotsiaal-
poliitika / Naiste õigused
Siseturg / Tööstus-ja energeetikapoliitika /
Teadus- ja uurimistegevus
Telekommunikatsioon
Internet
Autorikaitse / Infoühiskond
Televisioon ja filmitööstus
Energeetikaturgude liberaliseerimine
Taastuv energia
Teadus- ja arendustegevus
(kuues raamprogramm)
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Telekommunikatsioon - digitaalajastu uued nõuded
Uued Euroopa Liidu konkurentsialased seadused peaksid telekommunikatsiooni turul tagama tarbijale nii madalamad hinnad kui ka suurema valikuvabaduse. Õigusaktid loovad terves Euroopas võrdsed konkuren...
> more


Hoiame Euroopa Interneti-buumi esirinnas
Interneti kasutamise plahvatuslik laienemine viimastel aastatel on ajendanud Euroopa Liitu vastu võtma arvukalt õigusakte, mille eesmärgiks on suurendada uuest tehnoloogiast saadavat kasu ja samas k...
> more


Parem autorikaitse - loomingulisus peab ära tasuma ka tulevikus
Kõik on digitaalne. Tekstid, muusika ja filmid on tänu uule meediale igal ajal ja igal pool kättesaadavad ning neid on võimalik kerge vaevaga piiramatult kopeerida. Infoühiskonnas on tarbijal võimalik...
> more


Saadikud toetavad Euroopa filmitööstust
Euroopa Liidus töötab üle miljoni inimese filmi-, tele-, raadio- ja muudes seotud sektorites. Peale majandusliku tähtsuse on nn audiovisuaalsel sektoril oluline sotsiaalne ja kultuuriline roll, kuna t...
> more


Euroopa energiapakett: valikuvõimalus tarbijale
Nagu toidupoes kaupa ostes, saavad Euroopa tarbijad tulevikus otsustada, kellelt ja millise hinnaga nad energiat ostavad. Paljudes EL riikides ei saa tarbijad praegu mõjutada, kes nende pistikupessa v...
> more


Kasvuhooneefektiga võitlemine taastuva energia abil
Kyoto protokolli ideed järgides toetab Euroopa Parlament teadusuuringuid alternatiivsete lahenduste leidmiseks traditsiooniliste energiaallikate kõrval ning soovib soodustada tuulest, päikesest ja bio...
> more


16,3 miljardit eurot teadustöö toetuseks
Euroopa Liidu teadustööde peamiseks rahastajaks on ELi teadusuuringute VI raamprogramm, mis teadustöö "ühisturuna" keskendub peamiselt ühtse teadusruumi loomisele Euroopas. 2003-2006 kestva nelja-aa...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004