Euroopa Parlamendi
töö
tähtsündmusi 1999-2004

 
Euroopa Parlament
Euroopa Liidu reform
Euroopa Liidu laienemine
Kodanike õigused
Justiits- ja siseasjad
Välissuhted
Julgeoleku- ja kaitsepoliitika
Inimõigused
Balkani riigid
Lepingud kolmandate riikidega
Väliskaubandus
Arengukoostöö
Euroopa Liidu ja AKV suhted
Maamiinide vastane võitlus
Keskkonnapoliitika / Tarbijakaitse
Transpordi- ja regionaalpoliitika
Põllumajandus-
ja kalanduspoliitika
Majandus- ja rahapoliitika
Tööhõive- ja sotsiaal-
poliitika / Naiste õigused
Siseturg / Tööstus-ja energeetikapoliitika /
Teadus- ja uurimistegevus
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika
Ligi veerand sajandit vahetasid Euroopa Liidu liikmesriigid seisukohti rahvusvahelise poliitika küsimustes, kuid piirdusid vaid deklaratsioonide vastuvõtmisega. Nõukogude Liidu lagunemisel ja Balkani ...
> more


Inimõigused välispoliitika keskmes
Euroopa Parlament on pikka aega võidelnud inimõiguste kaitse ja edendamise eest nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool. Tänu parlamendiliikmete eestvedamisele on inimõiguste küsimus tänaseks tõusnud Eur...
> more


Rahu, stabiilsuse ja jõukuse edendamine Balkani riikides
Balkani riikidega on üheaegselt seotud Euroopa Liidu välispoliitika rängim läbikukkumine ja suurim õnnestumine. Liit ei olnud ei võimeline ennetama verise sõja puhkemist 1992. aastal ega ka seda lõpet...
> more


Parlamendil on otsustav roll lepingute sõlmimisel kolmandate riikidega
Euroopa Liidu liikmesriikide suhted kolmandate riikidega toetuvad assotsiatsiooni- ja partnerluslepingutele. Kui liit sõlmib kokkuleppe kolmanda riigiga, peab Euroopa Parlament andma sellele oma nõuso...
> more


Maailma Kaubandusorganisatsiooni tegevus peab olema läbipaistvam!
Väliskaubandus puudutab meid kõiki ja kõikjal: kaubanduseta ei oleks banaane Viinis ega Euroopas toodetud ravimeid New Yorgis. Kuid see teema on väga kopleksne ning kvoote ja tolle puudutavad läbirääk...
> more


Arenguabi: üks Euroopa Liidu prioriteete
Euroopa Liit ja liikmesriigid on praegu maailma suurimad arengu- ja humanitaarabi andjad. Võitlus vaesuse vastu on Euroopa arengukoostöö peamine eesmärk. Selle eesmärgi saavutamiseks on Euroopa Parlam...
> more


AKV riigid: tasakaalustatud partnerlus
Euroopa Majandusühenduse moodustamise ajal 1958. aastal olid mitmed selle liikmesriigid veel koloniaalriigid. Pärast dekoloniseerimist sai enamus endistest kolooniatest eelisseisundi Euroopa kaubandus...
> more


Euroopa maamiinide vastu
Maamiinide ohvriks langeb igal aastal palju inimesi ja sageli just kõige vaesemates riikides. Euroopa Liit otsustas minna kaugemale Ottawa kokkuleppes sätestatud rahvusvahelistest kohustustest ja tuge...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004