Euroopa Parlamendi
töö
tähtsündmusi 1999-2004

 
Euroopa Parlament
Euroopa Liidu reform
Euroopa Liidu laienemine
Kodanike õigused
Justiits- ja siseasjad
Välissuhted
Keskkonnapoliitika / Tarbijakaitse
Vastutus keskkonna ees
Õhureostus
Kasvuhoonegaasid
"Auto Oil II"
Elektroonilised jäätmed
Jäätmete pakendamine
Toiduohutus
Geneetiliselt töödeldud organismid
Tubakas
Müra
Kosmeetilised tooted
Inimkoed ja -rakud
Transpordi- ja regionaalpoliitika
Põllumajandus-
ja kalanduspoliitika
Majandus- ja rahapoliitika
Tööhõive- ja sotsiaal-
poliitika / Naiste õigused
Siseturg / Tööstus-ja energeetikapoliitika /
Teadus- ja uurimistegevus
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Keskkonnavastutus: kes tekitab reostust, peab selle ka kõrvaldama
Euroopa Komisjoni andmetel on Euroopas ligi 300 000 ala, kus pinnas või vesi on reostatud. Sellega ei saa leppida. Looma- ja taimeliike ähvardab väljasuremine. Ka sellega ei saa leppida. Seetõttu ta...
> more


Metsade, järvede ja kopsude kaitsmine reostuse eest
Happevihmad hävitavad metsi, osooniaugud lämmatavad linnu, Skandinaavia järvedes hävib vee-elustik, vetikad ummistavad tiike - õhu reostus halvendab nii keskkonda kui ka meie tervist. Pärast kaks aast...
> more


Euroopa Liit rühib heitkogustega kauplemisel otsustavalt edasi
Euroopa on maailmas globaalse soojenemisega võitlemise esirinnas. 2005. aasta jaanuaris saab liit esimese kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise piiriülese süsteemi – oluliselt enne Kyoto protokol...
> more


Liikluse tekitatud saaste kontrolli alla
Liiklus ei tapa ainult õnnetustes. Palju salakavalam tapja on autode heitgaasidest tekkiv saaste, mida Euroopa Liidus võib süüdistada tuhandetes surmades aastas, rääkimata kasvuhooneefekti põhjustam...
> more


Vähem elektroonilisi jäätmeid ja tootja peab maksma
Elektriliste ja elektrooniliste jäätmete hulk kasvab Euroopas pidevalt. Iga tarbija toodab selliseid heitmeid keskmiselt 16 kilogrammi aastas, üle-euroopaliselt teeb see kokku kuus miljonit tonni aast...
> more


Pakkejäätmed - parem vältida kui kõrvaldada
2001. aastal otsustas Euroopa Liit laienemise künnisel muuta pakendijäätmete käitlemise direktiivi, mis pärines 1994. aastast ja mille eesmärgiks oli pakendijäätmete vältimine ning neis leiduvate toor...
> more


Head isu!
Dioksiin kanalihas, hormoonid loomalihas, nn hullulehmatõbi, suu- ja sõrataud - viimaste aastate kriisid toiduaineteturul on muutnud toidu ohutuse ja tervisohu Euroopa Liidu tarbija jaoks üheks peamis...
> more


GMOde märgistamine
Euroopas on geneetiliselt muundatud organismid leidnud skeptilist vastukaja, erinevalt Ameerika Ühendriikidest, kus GM toitu peetakse täiesti tavaliseks. Vastuseks avalikkuse murele, otsustas Euroop...
> more


Teid on hoiatatud - suitsetamine võib tappa!
Euroopa Liit võttis äsja vastu kaks olulist direktiivi tubaka kohta, üks neist puudutab koostisosi ja märgistamist, teine reklaami ning sponsorlust. Euroopa Parlament tegi märgistamise direktiivi mi...
> more


Vähem müra - parem uni
Tänu Euroopa Parlamendi edule üle-euroopaliste mürapiirmäärade kehtestamisel magavad praegu müra all kannatavad Euroopa kodanikud tulevikus paremini. Uus keskkonnamüra alane direktiiv sisaldab liikmes...
> more


Kosmeetikatoodete loomadel testimise keelustamine silmapiiril
Loomadel kosmeetikatoodete testimine on tugevaid emotsioone tekitav teema. Sellega seonduvad nii tarbijakaitse, loomade heaolu, rahvusvahelised kaubandusreeglid kui ka Euroopa Liidu kosmeetikatootja...
> more


Raku ja koe transplantaatide ohutuse tagamine
Inimpäritoluga rakkude ja kudede siirdamine on kiiresti arenev meditsiinivaldkond. Ent siiski kaasneb sellega suurem nakkuseoht kui näiteks vereülekannete puhul. Kuna kudesid ja rakke transporditaks...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004