Eiropas Parlamenta
darbiba: 1999.-2004.
gada sasniegumi

 
Eiropas Parlaments
ES reforma
Paplašinašanas
Pilsonu tiesibas
Eiropas pilsoniba
Pamattiesibu harta
Cilvektiesibas
Publiska pieeja dokumentiem
Jaunu cilveku izglitiba
un mobilitate
Tieslietas un iekšlietas
Arlietas
Vide / Pateretaju aizsardziba
Transports /
Regionala politika
Lauksaimnieciba / Zivsaimnieciba
Ekonomika un finanšu politika
Sociala un darba politika / Veselibas aizsardziba
Iekšejais tirgus / Industrija / Energetika / Zinatne
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Velešanu tiesibas, lugumraksti, Ombuds : pilsoniba darbiba
Amsterdamas ligums nosaka, ka Eiropas Savienibas pilsoniba pievienojas dalibvalsts pilsonibai un to neaizvieto. Šis princips ir ienemis nozimigu vietu Konventa izstradataja Eiropas Konstitucijas proje...
> more


Pamattiesibu harta: kopigas tiesibas un kopigas vertibas
„Eiropas tautas, veidojot aizvien ciešaku savstarpeju sadarbibu, ir nolemušas veidot mierpilnu nakotni, kuras pamata ir kopejas vertibas.” Šadi sakas preamula Pamattiesibu hartai, ko 2000. gada decemb...
> more


Pamattiesibu aizstavešana
Eiropas Savieniba ir balstita uz cilvektiesibam, pilsoniskajam brivibam un tiesiskumu, tomer bieži vien tiek zinots par šo tiesibu parkapumiem visa Eiropa. Ta ka Eiropas Parlamenta deputati ir ievelet...
> more


Vairak atklatibas - lielaka atbildiba
Jebkuras demokratiskas iekartas pamata ir atklatiba un viegli pieejama valsts iestažu riciba esoša informacija. Citadi nav iespejams prasit atbildibu no valdibam un valsts parvaldes iestadem. Tapec 19...
> more


Erasmus - ielugums uz celojumu
Programma Erasmus dienas gaismu ieraudzija 1987. gada, kad 3 000 studentiem radas iespeja doties papildinat savu izglitibu kadas citas Eiropas valsts augstskola. Piecpadsmit gadus velak, 2002. gada, s...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004