Eiropas Parlamenta
darbiba: 1999.-2004.
gada sasniegumi

 
Eiropas Parlaments
ES reforma
Paplašinašanas
Pilsonu tiesibas
Tieslietas un iekšlietas
Arlietas
Vide / Pateretaju aizsardziba
Vides aizsardziba
Gaisa piesarnojums
Globala sasilšana
Auto Oil II programma
Elektroniskie atkritumi
Iepakojumu atkritumi
Partikas drošiba
Genetiski modificetie organismi
Tabaka
Skanas piesarnojums
Kosmetika
Cilveka audi un šunas
Transports /
Regionala politika
Lauksaimnieciba / Zivsaimnieciba
Ekonomika un finanšu politika
Sociala un darba politika / Veselibas aizsardziba
Iekšejais tirgus / Industrija / Energetika / Zinatne
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Atbildiba par vides piesarnošanu - sanacijas pasakumi
Saskana ar Eiropas Komisijas informaciju tieši 300 000 objekti Eiropa, piemeram, augsnes platibas un udeni ir faktiski vai iespejami piesarnoti ar kaitigam vielam. Tacu tas nedrikstetu vispar notikt...
> more


Pasargat musu mežus, ezerus un plaušas no piesarnojuma
Skabo lietu saesti meži, pilsetas, kuras klaj smacejoši smoga makoni, Skandinavijas ezeri, kuros nav dzivibas, algem aizauguši diki – gaisa piesarnojums aizvien vairak apdraud musu vidi un veselibu. P...
> more


ES speji reage uz emisiju tirdzniecibu
Eiropai ir vadoša loma pasaule cina pret globalo sasilšanu. Sakot ar 2005. gada janvari, ES riciba bus pirma siltumnicefekta gazu emisiju parrobežu tirdzniecibas shema, kuru ieviesis agrak par Kioto P...
> more


Kontrolēt automašīnu radīto piesārņojumu
Ar ceļiem ir saistīta ne tikai nāve satiksmes negadījumos. Daudz nemanāmāk nogalina automašīnu radītais piesārņojums, kas ik gadu Eiropas Savien...
> more


Par elektroatkritumu likvidešanu maksa ražotajs
Elektrisko un elektronisko iekartu atkritumu gredas krajas visa Eiropa. Katrs pateretajs gada rada apmeram 16 kilogramu šadu atkritumu, visa Eiropa gada laika - sešus miljonus tonnu. Ta ir milziga res...
> more


Izlietotais iepakojums - profilakse ir labaka par zalem
2001. gada, kad pie apvaršna jau bija redzams paplašinašanas process, ES nolema atjauninat 1994. gada direktivu par izlietoto iepakojumu, ko izstradaja, lai noverstu izlietota iepakojuma uzkrašanos un...
> more


Labu apetiti!!
Dioksins vistas gala, hormoni liellopu gala, liellopu suklveida encefalopatija, mutes un nagu serga - pedejo gadu laika vesela guzma ar partiku saistitu draudu ir padarijusi partikas nekaitigumu par v...
> more


Skaidrs GMO markejums
Eiropa uz genetiski mainitiem organismiem raugas stipri noraidoši, kamer ASV genetiski mainitus partikas produktus uzskata par pilnigi normaliem. Atbildot uz eiropiešu bažam, ES nolema ieviest stingru...
> more


Smekešana var izraisit navi - jus esat bridinati
ES nesen ir pienemusi divas svarigas direktivas par tabaku, vienu - par sastavdalam un markešanu, bet otru - par reklamu un finansialo atbalstu. Eiropas Parlaments ir izdarijis vairakus grozijumus m...
> more


Mazak trokšna, vairak miega
Pateicoties Eiropas Parlamenta uzvarai cina par trokšna robežvertibu noteikšanu visa ES, trokšna nomocitie ES pilsoni turpmak gules mierigak. Jaunaja direktiva par troksni vide ir ieklauta saistoša ap...
> more


Kosmetikas izstradajumu ražošana aizliegs izmeginajumus ar dzivniekiem
Izmeginajumi ar dzivniekiem kosmetikas izstradajumu ražošana ir jautajums, kas rosinajis asas diskusijas. Tas attiecas uz pateretaju drošibu, dzivnieku labturibu, starptautiskas tirdzniecibas noteik...
> more


Šūnu un audu transplantātu drošības garantēšana
Cilvēka šūnu un audu transplantācija ir medicīnas joma, kas strauji attīstās. Tomēr infekcijas risks ir lielāks nekā asins pārliešanā. Tā ...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004