Christine ANDERSON : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro kulturu a vzdělávání 
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN) 

Náhradnice 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 

Poslední činnosti 

Kontakt