Please fill this field
Christine ANDERSON Christine ANDERSON
Christine ANDERSON

Identitātes un demokrātijas grupa

Locekle

Vācija - Alternative für Deutschland (Vācija)

Sākums Christine ANDERSON

Locekle

CULT
Kultūras un izglītības komiteja
FEMM
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Aizstājēja

IMCO
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Deputāta darbība pēdējā laikā

Zemes sagrābšana un mežu izciršana Amazonasā (debates) DE

19-06-2020 P9_CRE-PROV(2020)06-19(3-047-0000)
Plenārsēdes debašu dokumenti

Izmeklēšanas atsākšana pret Čehijas premjerministru saistībā ar ES līdzekļu nepareizu lietošanu un iespējamu interešu konfliktu (B9-0192/2020) DE

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Angesichts des laufenden Ermittlungsprozesses, der hauptsächlich von Journalisten, NGOs und OLAF beeinflusst wird, habe ich beschlossen, mich während der Abstimmung zu enthalten, bevor das nationale Gericht der Tschechischen Republik seine Entscheidung bekannt gibt.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg