Christine ANDERSON : Algus 

Liige 

Kultuuri- ja hariduskomisjon 
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 

Asendusliige 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 

Viimased tegevused 

ELi ja USA kokkulepe kõrgekvaliteedilise veiseliha imporditariifikvoodi teatava osa eraldamise kohta (soovitus) (A9-0038/2019 - Bernd Lange) DE  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
ELi ja USA kokkulepe kõrgekvaliteedilise veiseliha imporditariifikvoodi teatava osa eraldamise kohta (resolutsioon) (A9-0037/2019 - Bernd Lange) DE  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Kliima- ja keskkonnaalane hädaolukord (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) DE  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt