Please fill this field
Mihai TUDOSE Mihai TUDOSE
Mihai TUDOSE

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Člen

Rumunsko - Partidul Social Democrat (Rumunsko)

Datum narození : , Braila

Úvodní stránka Mihai TUDOSE

Člen

INTA
Výbor pro mezinárodní obchod
AFCO
Výbor pro ústavní záležitosti
D-MD
Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko

Náhradník

ECON
Hospodářský a měnový výbor
ITRE
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
INGE
Zvláštní výbor pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací
D-MK
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Poslední činnosti

The Minority SafePack citizens’ initiative versus the EU treaties  EN

23-12-2020 P-007056/2020 Komise
Otázky k písemnému zodpovězení

Evropská občanská iniciativa „Minority SafePack“ (B9-0403/2020, B9-0405/2020) RO

17-12-2020
Písemná vysvětlení hlasování

M-am abţinut la votul privind iniţiativa cetăţenească dedicată protejării minorităţilor naţionale, pentru că propunerile sale depăşesc limitele legislaţiei europene. Potrivit Tratatelor UE, drepturile minorităţilor aparţin sferei de competenţă a statelor membre.
Susţin respectarea drepturilor tuturor minorităţilor naţionale, iar România este un exemplu de reglementare justă şi bune practici în acest sens, precum şi de convieţuire interetnică. Dar această iniţiativă civică are ca obiectiv crearea unui cadru european în materie, fapt ce contravine dreptului UE.
Totodată, unele solicitări din Minority SafePack pot alimenta curente naţionalist-separatiste, ceea ce ar putea determina riscuri sporite în actualul context geopolitic.
Drept urmare, solicit Comisiei să abordeze prudent acest subiect, în comunicarea cu valoare de recomandare pe care urmează să o emită, şi să aibă în vedere necesitatea respectării principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, precum şi a cadrului constituţional al statelor membre.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg