Michael GAHLER Michael GAHLER
Michael GAHLER

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Saksamaa - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Saksamaa)

Sünnikuupäev : , Frankfurt/Main

Elulookirjeldus Michael GAHLER

Originaalversioon : DE


Elulookirjeldus   (avaldatava teabe eest vastutab ainuisikuliselt parlamendiliige)

Ajakohastatud: 04/03/2015

Haridus (kraadid ja diplomid)

 • 1987-1987 : kõrgharidus, õigus: esimene juriidiline riigieksam
 • 1990-1990 : kõrgharidus, õigus: teine juriidiline riigieksam
 • 1991-1991 : kõrgema välisteenistuse eksam

Töökohad

 • 1979-1980 : üleajateenija (avalik teenistus / valitsus (muud valdkonnad))
 • 1987-1990 : jurist-referendaar
 • 1990-1991 : Saksamaa välisministeeriumi diplomaatide kooli atašee (avalik teenistus / valitsus (muud valdkonnad))
 • 1991-1993 : Saksamaa välisministeeriumi rahvusvahelise keskkonnapoliitika referent (avalik teenistus / valitsus (muud valdkonnad))
 • 1993-1995 : Saksamaa Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) rahvusvahelise büroo referent (muu)
 • 1995-1999 : Saksamaa välisministeeriumi Balti ja Skandinaavia riikide ja Läänemeremaade Nõukogu referent (avalik teenistus / valitsus (muud valdkonnad))

Poliitiline tegevus

Ametikohad riigi tasandi erakonnas või ametiühingus

 • 1985-1993 : CDU ja CSU noorteorganisatsiooni Junge Union linna-, maakonna- ja ringkonnaorganisatsiooni esimees
 • 1990-1996 : Junge Unioni rahvusvahelise komisjoni liige
 • 1994-2000 : CDU Main-Taunuse maakonnaorganisatsiooni aseesimees
 • 2005-... : CDU Hesseni liidumaaorganisatsiooni Euroopa-poliitika ekspertkomisjoni esimees
 • 2010-... : CDU välis-, Euroopa- ja julgeolekupoliitika komisjoni liige
 • 2010-... : Saksamaa Euroopa Liikumise aseesimees

Ametikohad kohaliku omavalitsuse organites

 • 1986-1989 : Hattersheim am Maini linnavolikogu liige
 • 1989-2001 : Main-Taunuse maakonnavolikogu liige
 • 1993-1997 : Darmstadti valitsuspresiidiumi juures asuva piirkondliku planeerimisnõukogu liige

Ametikohad rahvusvahelises erakondade või ametiühingute organisatsioonis

 • 1995-... : Euroopa Rahvapartei (PPE) kongressi saadik
 • 1995-... : PPE juhatuse ja poliitilise kogu liige

Ametikohad ELi institutsioonides

 • 1999-... : Euroopa Parlamendi liige

Autasud

 • Leedu Vabariigi Teeneteordeni komandöririst

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg