Dimitrios PAPADIMOULIS Dimitrios PAPADIMOULIS
Dimitrios PAPADIMOULIS

Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete fraktsioon

Liige

Kreeka - Coalition of the Radical Left (Kreeka)

Sünnikuupäev : , Athina

Kuues ametiaeg Dimitrios PAPADIMOULIS

Fraktsioonid

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Synaspismos tis Aristeras ton Kinimaton kai tis Oikologias (Kreeka)

Liikmed

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Kliimamuutuste ajutine komisjon

Asendusliige

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Inimõiguste allkomisjon
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Laienenud Euroopa Liidu (2007–2013) poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite ajutise komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Inimõiguste allkomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Inimõiguste allkomisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Lapse õiguste alase ELi strateegia väljatöötamine

12-06-2007 EMPL_AD(2007)386547 PE 386.547v02-00 EMPL
Dimitrios PAPADIMOULIS

ARVAMUS Raamistik kolmandate riikide kodanike integreerimiseks Euroopa Liidus

23-03-2006 EMPL_AD(2006)368058 PE 368.058v02-00 EMPL
Dimitrios PAPADIMOULIS

ARVAMUS Taastuva energia osatähtsus Euroopa Liidus ja konkreetsete meetmete ettepanekud

29-04-2005 ENVI_AD(2005)353648 PE 353.648v02-00 ENVI
Dimitrios PAPADIMOULIS

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Küsimused Euroopa Keskpangale ning küsimused ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta

Parlamendiliige võib esitada kirjalikult vastatavaid küsimusi Euroopa Keskpangale ning küsimusi ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Sellised küsimused edastatakse esmalt vastutava komisjoni esimehele. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Vajadus võidelda noorte töötajate ebakindla tööhõive, vaesuse ja töötusega

21-04-2009 P6_DCL(2009)0052 Kehtivuse kaotanud
Maria MATSOUKA Pier Antonio PANZERI Stephen HUGHES Dimitrios PAPADIMOULIS Elisabeth SCHROEDTER
Algatatud : 21-04-2009
Tähtaeg : 07-05-2009
Allakirjutanute arv : 58 - 08-05-2009

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa Liidu energialiikide struktuuri mitmekesistamine

21-04-2008 P6_DCL(2008)0038 Kehtivuse kaotanud
Anni PODIMATA Dimitrios PAPADIMOULIS Rebecca HARMS
Algatatud : 21-04-2008
Tähtaeg : 24-07-2008
Allakirjutanute arv : 57 - 25-07-2008

Kirjalik deklaratsioon: Kodanike varajane hoiatamine suurõnnetuste puhul

12-11-2007 P6_DCL(2007)0100 Vastu võetud
Gabriele ALBERTINI Kader ARIF Caroline LUCAS Elizabeth LYNNE Dimitrios PAPADIMOULIS
Algatatud : 12-11-2007
Tähtaeg : 26-02-2008
Vastu võetud (kuupäev) : 11-03-2008
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2008)0088
Allakirjutanute arv : 432 - 21-02-2008

Kohalolijate nimekiri

Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg